Research

Time for Improvement: Obstacles to Political Participation of Immigrants in Estonia, Latvia and Poland


Year:
2011
Organization:
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS


Apkopojuma pamatā ir pētījumi, kurus veikuši pētniecības centri – Institute of Baltic Studies Igaunijā, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS Latvijā un Institute of Public Affairs Polijā. Pētījuma mērķis bija analizēt, vai minētās ES dalībvalstis iet pareizajā virzienā, lai izpildītu ES imigrantu integrācijas politikas kopīgos pamatprincipus un Stokholmas programmu attiecībā uz imigrantu integrāciju.

border=0 Time for improvement.pdf (240.82 KB)

Plašāka informācija par projektu, pieejama šeit.

Creative commons licence allows you to republish the content for free, with no change or improvement. Reference to the author and providus.Lv is required. Please support us with your donation!