Research

Political Participation of Third Country Nationals in Estonia, Latvia and Poland


Year:
2011
Organization:
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS


Ziņojumā analizētas trešo valstu valstspiederīgo politiskās līdzdalības iespējas un apgrūtinājumi Igaunijā, Latvijā un Polijā.

Tēma: Migrācija un imigrantu integrācija

Ziņojumā analizētas trešo valstu valstspiederīgo politiskās līdzdalības iespējas un apgrūtinājumi Igaunijā, Latvijā un Polijā. Tā pamatā ir pētījumi, kurus veikuši pētniecības centri trīs ‘jaunajās’ ES dalībvalstīs – Institute of Baltic Studies Igaunijā, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS Latvijā un Institute of Public Affairs Polijā. Pētījuma mērķis bija analizēt, vai minētās ES dalībvalstis iet pareizajā virzienā, lai izpildītu ES imigrantu integrācijas politikas kopīgos pamatprincipus un Stokholmas programmu attiecībā uz imigrantu integrāciju.

(Pievienotais failspdf)

Creative commons licence allows you to republish the content for free, with no change or improvement. Reference to the author and providus.Lv is required. Please support us with your donation!