Ieva Raubiško

PROVIDUS vadošā pētniece patvēruma un migrācijas jomā, iesaistīta starptautiskos un nacionāla līmeņa pētniecības projektos.

ieva.raubisko@providus.lv

PROVIDUS vadošā pētniece patvēruma un migrācijas jomā, iesaistīta starptautiskos un nacionāla līmeņa pētniecības projektos. Ievas pētnieciskās intereses saistītas ar brīvprātīgo un piespiedu migrāciju, migrācijas un integrācijas politikas attīstību un ieviešanu, starpkultūru saskarsmi, neiecietības mazināšanu. Ievas iepriekšējā darba pieredze ietver pētnieces un pasniedzējas darbu Latvijas Universitātē, kur Ieva vadīja arī maģistra programmu Kultūras un sociālajā antropoloģijā. Pēdējos gados Ieva izveidoja un vadīja sociālo uzņēmumu Humusa komanda, nodarbinot cilvēkus ar bēgļa un alternatīvo statusu Latvijā. Ieva darbojās arī biedrībā Gribu palīdzēt bēgļiem, kur viņas pārziņā bija starptautiskās aizsardzības saņēmēju interešu aizstāvība.Ievai ir maģistra grāds žurnālistikā un publiskajās zinībās, iegūts Amerikas Universitātē, un maģistra un doktora grāds sociālajā antropoloģijā, iegūts Oksfordas Universitātē.

PublikācijasProjekti

Salīdzinošs ziņojums par Lietuvas un Latvijas valdību reakciju uz migrantu pieplūdumu pāri Baltkrievijas robežai 2021.-2022. gadā
Autors: Ieva Raubiško, Dārta Pelse 30.06.2022
Domnīcas PROVIDUS priekšlikumi likumprojektam “Imigrācijas likums”
Autors: Ieva Raubiško 12.05.2022
NIEM 2. izvērtējums. Latvijas integrācijas sistēma no 2019. līdz 2021. gadam: stagnācija pirms pozitīvām pārmaiņām?
Autors: Ieva Raubiško, Dārta Pelse 28.04.2022
NIEM rīcības partneru sanāksme
Autors: Ieva Raubiško, Dārta Pelse 01.12.2021
Jaunpienācēju integrācija caur vietējām pārvaldības praksēm (Migrant Integration through Locally- Designed Experiences – MILE)

01.01.2022 - 31.12.2023

Kontaktpersonas: Dārta Pelse, Ieva Raubiško
Par integrāciju: Jaunpienācēju (bēgļu un citu imigrantu)  integrācijas veicināšana

01.01.2022 - 31.12.202320 045 EUR (PROVIDUS kā partnerim)Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā

Kontaktpersonas: Ieva Raubiško, Dārta Pelse