Latvijas Būvinženieru savienība

Atpakaļ
2016

Latvijas Būvinženieru savienības komentārs

Regulāri kontrolēt ēku būvniecību un ekspluatāciju

Kvalitātes un drošības jautājumus būvniecībā nevarēs atrisināt tikai ar kontroles sistēmas pilnveidošanu. Ir jāsakārto atbildību sistēma katrā iespējamā pārrāvuma vai saskares punktā, definējot atbildību būtību – par ko atbild, ar ko atbild, kā atbild, cik ilgi atbild.

Piemēram, nav lietderīgi, ka BVKB savu kapacitāti iztērē veicot ekspluatācijā esošo publisko ēku vizuālo apsekošanu. Daudz būtiskāk būtu, ka tehniskās apsekošanas prasības likumdošanā būtu precizētas izpildei ēku pārvaldītājiem, bet BVKB pamatā veiktu šo uzturēšanas apsekojumu esamības pārbaudes vai kontroles pārbaudes dabā.