PROVIDUS

Atpakaļ
2017 2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs

Regulāri kontrolēt ēku būvniecību un ekspluatāciju

BVKB pienākums ir veikt nozīmīgu būvju ekspluatācijas drošumu, proti, regulāri veikt šādu būvju apsekošanu. Kā to norāda BVKB direktors, aptuveni 40% Rīgas skolu tehniskais stāvoklis ir „nedaudz satraucošs”, skaidrojot, ka ar vārdiem „nedaudz satraucošs” tiek raksturota ēku nestspēja un mehāniskā stiprība. Kopumā galvaspilsētas skolu tehniskais stāvoklis ir diezgan bēdīgs, atzina Druķis. Arī citos publiskajos izteikumos ir konstatējams, ka BVKB direktors norāda uz valsts un pašvaldību īpašumā esošo ēku bīstamo stāvokli (piemēram, septiņas ēkas Rīgā, kurās atrodas prokuratūra).

No esošiem faktiem un BVKB direktora izteicieniem secināms, ka būtiski uzlabojumi un ieguldījumi ir jāveic tieši valsts un pašvaldību īpašumā esošajās ēkās, taču ne vienmēr tas tiek darīts. 

PROVIDUS uzskata, ka jautājums par to kā nodrošināt ēku mehānisko drošību, kā arī meklēt risinājumus situācijai, kad liela daļa Rīgas (un ne tikai) mikrorajonos esošo daudzdzīvokļu māju ekspluatācijas termiņš ir beidzies, ir Ekonomikas ministrijas atbildība. Ministrijai ir jāmeklē un jāpiedāvā risinājumi dažādām situācijām, kas saistītas ar ēku ekspluatācijas drošumu, tai skaitā, par to kāds ir valsts plāns vai redzējums attiecībā uz tādu ēku lietošanu, kurām beidzies ekspluatācijas termiņš (neatkarīga no īpašuma formas). Diemžēl tas netiek darīts.