PROVIDUS

Atpakaļ
2017 2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs

Regulāri kontrolēt ēku būvniecību un ekspluatāciju

Stājoties spēkā Būvniecības likumam, tika paredzēts, ka Būvniecības valsts kontroles birojam ir pienākums kontrolēt nozīmīgu būvju ekspluatācijas drošumu, pārliecinoties, ka tās drīkst izmantot un ekspluatēt. Kā norāda pats birojs, 2015.gadā tā speciālisti ir pārbaudījuši 1252 ēkas, no kurām 79% jeb 987 ir Birojam piekritīgi objekti. Birojs apliecina, ka 92% no apsekotiem objektiem ir teicamā vai labā stāvoklī, savukārt tikai 1% – bīstamā stāvoklī.

Pamatojoties uz Būvniecības likumu, būvvalde var lemt par aizliegumu ēku ekspluatēt, ja konstatēta būves bīstamība vai būve vai tās atsevišķa telpa tiek izmantota neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam. Ņemot vērā apsekošanas rezultātus, Birojs 2015.gadā nolēma daļēji slēgt 3 iestādes – Latvijas Biznesa koledžu Rīgā (aizliegts ekspluatēt caurbrauktuvi), Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu (aizliegts izmantot 2 telpas) un Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāziju (aizliegta 4 kāpņu telpu ekspluatācija).

Līdz galam neatrisināts jautājums ir par to, kā piespiest bīstamā tehniskā stāvoklī esošo būvju īpašniekus tās savest kārtībā, jo saskaņā ar Būvniecības likumu būves īpašniekam jānodrošina būves un tās elementu uzturēšana ekspluatācijas laikā tā, lai būve atbilst likumā noteiktajām prasībām, tai skaitā mehāniskā stiprība un stabilitāte, ugunsdrošība, lietošanas drošība un vides pieejamība.