Ekonomikas ministrija

Atpakaļ
2017 2014

Ekonomikas ministrijas komentārs

Uzdevums "Regulāri kontrolēt ēku būvniecību un ekspluatāciju"

Uzdevums ir izpildīts, jo ar 2014.gada 3.jūlija grozījumiem Būvniecības likumā ir noteikta būvinspektora rīcība, apsekojot ekspluatācijā nodotas būves. Būvniecības process ēkām ir noteikts Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi".