Latvijas Pašvaldību savienība

Atpakaļ
2017

Aino Salmiņš, LPS Padomnieks tautsaimniecības jautājumos

LPS atbalstīja Būvniecības valsts kontroles biroja izveidi, jo cerēja, tas uzlabos situāciju, kas bija radusies, strādājot Būvniecības inspekcijai. Uzskatījām, ka tās darbs nav efektīvs. Tomēr šobrīd secināms, ka arī biroja kapacitāte, lai veikti visu uzdoto vai iecerēto, nav pietiekama.

Vienlaikus LPS ir izteikusi vairākus priekšlikumus, lai uzlabotu būvniecības kvalitāti:

  • Šobrīd jau pieņemtie Būvniecības likuma grozījumi, kas saistīti ar pašvaldības būvvalžu kapacitāti;

  • Precīzi definētas būvvalžu kompetences. Tām būtu jādarbojas kā vienas pieturas aģentūrām, kas atbild par būvniecības procesu, bet neatbild par tehniskajiem risinājumiem - šis darbs ir jāuztic ekspertiem.

  • Jānodala posmi būvniecībā, precīzi nodalot iesaistīto būvniecības procesa dalībnieku (pašvaldības būvvaldes, pasūtītājs, būvnieki) kompetences.

  • Jāmaina apdrošināšana būvniecībā, jo šobrīd tā nestrādā – arī tādēļ, ka būvniecībā iesaistīto kompetences nav atbilstoši nodalītas.

Līdz šim notikusi veiksmīga sadarbība ar Ekonomikas ministriju – gan diskutējot darba grupās, gan analizējot iepriekšējos risinājumus. LPS un EM viedoklis sakrīt – būtu nepieciešams veidot elastīgu normatīvo regulējumu, lai vairāk risinājumi notiktu tieši pašvaldību līmenī. Lai to nodrošinātu un palīdzētu nostiprināt vajadzīgās zināšanas un prasmes, LPS, arī sadarbībā ar, piemēram, EM,  būtu gatava organizēt un nodrošināt dažāda līmeņa apmācības pašvaldības darbiniekiem, kuru atbild par būvniecības jautājumiem.