PROVIDUS

Atpakaļ
2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs par paveikto 2016. gadā

Lai nodrošinātu būvniecības procesa kvalitāti un veicinātu efektīvu kontroli, Ekonomikas ministrija izveidoja Būvniecības valsts kontroles biroju (turpmāk BVKB), kurš sāka darboties 2014.gada 1.oktobrī. BVKB viens no uzdevumiem ir nodrošināt būvniecības procesa uzraudzību noteiktos  būvju veidos. Kā ziņot medijos, BVKB 2016.gadā pārbaudījis 400 ēkas, secinot, ka 40% gadījumu pārbaudēs konstatē ēku drošības noteikumu pārkāpumus, tostarp skolās. 2016.gada jūnijā tika aizliegta lielveikala “Prizma” ekspluatācija, konstatējot lokālas konstruktīvo elementu izmaiņas, kas, teorētiski varēja novest līdz līdzīgai katastrofai vai nelaimei kāda 2013.gadā notika Zolitūdē.

Lai gan birojs pilda savus pienākumus un uzrauga būvniecības drošumu savas kompetences ietvaros, PROVIDUS uzskata, ka šo trīs gadu laikā šis ir bijis vienīgais uzdevums, ko Ekonomikas ministrija ir paveikusi, rūpējoties par ikviena indivīda drošību.

PROVIDUS norāda, ka bez politiskas vēlmes un sistēmiska redzējuma par būvniecības nozares attīstību un prioritātēm, drošību un kvalitāti būvniecības jomā nav iespējams ieviest. Gadījums ar lielveikala “Prizma” slēgšanu, konstatējot izmaiņas konstruktīvos elementos, norāda uz iespējamo risku, ka līdzīgas ēkas kā sagruvušais lielveikals, darbojas vēl joprojām un to identificēšana un slēgšana ir atkarīga no apstākļu sakritības vai ēku īpašnieku godaprāta.

Masu medijos publicētā informācija ļauj izdarīt secinājumus, ka pašvaldības vēl joprojām neprot un nezina kā piemērot Būvniecības likumu un to pavadošos normatīvos aktus. Vēl joprojām ir konstatējama situācija, ka dažādās pašvaldībās Būvniecības likuma piemērošanas prakse veidojas dažādi, vēl joprojām pašvaldībām nav skaidrības par to, kad beidzas to kompetences tvērums (attiecībā uz publisko ēku) un kad par ēkas būvniecības procesa kontroli atbild BVKB. Daudzās pašvaldībās trūkst būvinspektoru, kas īstenotu Būvniecības likumā noteiktos pienākumus,tādejādi radot risku, ka esošie būvinspektori pārslodzes dēļ nevar īstenot visas Būvniecības likumā un to pavadošajos normatīvos aktos noteiktos pienākumus. Šāda situācija rada drošības apdraudējumu un nedrošas būvniecības iestāšanās risku. 

Ekonomikas ministrija nav izstrādājusi politikas dokumentu, nosakot prioritātes un analizējot esošo praksi, nav izstrādāts metodiskais materiāls, kas atvieglotu normatīvā regulējuma piemērošanu un vienveidīgas prakses veidošanos. 

PROVIDUS uzskata, ka šie visi iemesli veicina haosu, dažādas prakses nostiprināšanos pašvaldībās, pastiprina korupcijas riskus, vājina būvniecības procesa drošuma uzraudzību un paaugstina iespējamību, ka līdzīga traģēdija var atkārtoties.