Eksperti

Atpakaļ
2016

14.11.2016

PROVIDUS

2016. gada 16. aprīlī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”, kuri nosaka būvkomersantu klasifikācijas veidus un kritērijus, kā arī kārtību kā iegūst klasifikācijas dokumentu. Kā to norāda Ekonomikas ministrija, klasifikācijas mērķis ir būvniecības nozares profesionālās vides sakārtošana publiskā finansējuma iepirkumos, izveidojot atklātu, skaidru sistēmu būvdarbu veicēju profesionālās pieredzes, finansiāli ekonomisko spēju un ilgtspējas novērtēšanai un piemērošanai būvdarbu iepirkumos.  Būvuzņēmumu klasifikācija tiks uzsākta ar 2017. gada 1. maiju.

 

PROVIDUS atzinīgi vērtē paveikto un cer, ka šī klasifikācija (protams, kopā ar izmaiņām publisko iepirkumu regulējumā, izslēdzot zemāko cenu kā vērtējuma  galveno noteikumu) nodrošinās iespēju, ka tikai labākie un zinošākie būvuzņēmumi iegūst tiesības būvēt sarežģītas būves, savukārt nepieredzējušie vai jaunie uzņēmumi, sāks ar vienkāršu būvju būvniecību.

 

Papildus tam jāpiezīmē, ka ir izstrādāts jauns likums, kas regulēs publisko iepirkumu veikšanas kārtību, un iesniegts izskatīšanai Saeimā. Kā to norāda Finanšu ministrija, būtiskas izmaiņas būs attiecināmas arī uz zemākās cenas piemērošanu, lai noteiktu iepirkuma uzvarētāju. Jaunais regulējums paredz, ka tas būs attiecināms tikai uz preču piegādēm un arī tikai gadījumā, kad citiem faktoriem (piemēram, piegādes veidam, ekspluatācijas izmaksām, uzstādīšanai utt.), kā vienīgi cenai, nav būtiskas nozīmes. Pārējos iepirkumos pasūtītājam būs jāizvērtē, kura pretendenta piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais.

 

Diemžēl nav rasts efektīvs risinājums, lai novērstu situāciju, kad būvdarbus veic būvuzņēmums, kurš lielāko daļu no pienākumiem uztic apakšuzņēmumiem.