Latvijas Būvinženieru savienība

Atpakaļ
2016

Latvijas Būvinženieru savienība

Sodu noteikšana par neatļautu būvdarbu veikšanu

Princips ir pareizs, bet nebūtu pieļaujams, ka turpinātos pašreizējā prakse, kad par nebūtiskām izmaiņām būvprojektā tiek prasīta ekspertīze, bet pat par nelielām izmaiņām objektā, piemēram, ieejas mezglā, būvprojekts.

Palielināt sodu par būvniecības noteikumu un ugunsdrošības noteikumu pārkāpumiem

Ir jāizbeidz fetišēt nesodāmības principi. Sodam ir jābūt un tam ir jābūt konkrētam, pēc būtības un samērīgam.

Pārbaudīt iedzīvotāju ziņojumus par pārkāpumiem būvniecībā

Šis aspekts ir ļoti būtisks, un tā realizēšanā ir jāiesaistās gan būvvaldēm, gan BVKB, gan arī sertificēšanas institūcijām.