PROVIDUS

Atpakaļ
2017 2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs 2015. gadā

Nevarētu teikt, ka šī gada laikā Latvijā būtu izveidota atbildīga cietušo atbalsta sistēma, kas izvērtē cietušās personas ilgtermiņa vajadzības un palīdz tās īstenot soli pa solim. Vienlaikus jāatzīmē, ka ir vērojamas vairākas pozitīvas iezīmes iespējai šādu sistēmu izveidot nākotnē, šobrīd vairāk koncentrējoties uz konkrētu cietušo personu grupu – noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

Līdz ar grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.869 „Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums”, no 2016.gada 1.janvāra Juridiskās palīdzības administrācijas funkciju un uzdevumu loks tiek paplašināts ar pienākumu nodrošināt noziedzīgos nodarījumos cietušos ar informatīvu atbalstu, kā arī nodrošināt tālruņa 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem" darbību. Tālruņa darbība tiks nodrošināta, sadarbojoties ar biedrību “Skalbes”, tādā veidā sniedzot cietušajiem gan sākotnēju psiholoģisku un emocionālu atbalstu, gan informatīvu palīdzību par pieejamajiem atbalsta dienestiem un pakalpojumiem, ko sniedz valsts, pašvaldības iestādes un nevalstiskās organizācijas. Tāpat jāatzīmē, ka biedrība “Skalbes” nodrošinās arī mājas lapas www.cietusajiem.lv aktualizēšanu un regulāru papildināšanu, tādā veidā radot iespēju visām cietušajām personām jebkurā laikā piekļūt būtiskai informācijai.