Iekšlietu ministrija

Atpakaļ
2014

VUGD komentārs par paveikto

Uzdevumu plānots sasniegt atbilstoši informatīvajā ziņojumā "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālajās izglītības iestādēs" 3.punktā norādītajam grafikam. Papildus tam, 2014.gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir uzsācis apmācības programmas "Pašvaldību civilās aizsardzības komisijas locekļu apmācība" īstenošanu, kas paredz visu pašvaldību civilās aizsardzības komisiju (72 komisijas) locekļu apmācību civilās aizsardzības jomā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzskata, ka minētie pasākumi ir pietiekoši, jo vienlaikus, pamatojoties uz Civilās aizsardzības likuma 21.panta pirmo un trešo daļu, ir izdoti Ministru kabineta 11.09.2007. noteikumi Nr.612 "Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam". Atbilstoši minēto noteikumu prasībām, izglītojamais vispārējās un profesionālās izglītības procesā apgūst civilās aizsardzības kursu. VUGD ir saskaņojis 22 izstrādātās civilās aizsardzības kursa programmas, kuras tiek īstenotas mācību iestādēs un profesionālās tālākizglītības un pilnveides iestādēs. Savukārt attiecībā uz civilās aizsardzības apmācības nodrošināšanu nodarbinātajiem, kursa apjomu un saturu nosaka komersantu un iestāžu vadītāji. Šo komersantu un iestāžu nodarbināto apmācības izpildes kontroli veic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (inspektori).