PROVIDUS

Atpakaļ
2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs 2015. gadā

Joprojām nav atrisināta virkne problēmjautājumu, kas saistīti ar cietušajiem, kas dzīvo nereģistrētās partnerībās – šīs personas nevar saņemt normatīvajos aktos noteiktos cietušo pabalstus, informāciju un atbalstu (piemēram, brīvdienas saistībā ar dzīvesbiedra nāvi vai bēru pabalstu, rehabilitācijas atbalstu). Jau pirms gada identificētais risinājums – regulējums par nereģistrētajām partnerībām - aizvien nav guvis politisku atbalstu, un darbs pie šāda regulējuma izveides nenotiek.

Kā pozitīvu iezīmi var minēt Kriminālprocesa likumā paredzētos grozījumus, kas paplašina cietušo loku, ja sākotnējais cietušais ir miris, proti, noziedzīga nodarījuma izraisītas personas nāves gadījumā par cietušo varēs atzīt arī to personu, ar kuru sākotnējais cietušais dzīvoja kopā un ar kuru tam bija kopīga (nedalīta) saimniecība. Šīs izmaiņas paver plašākas iespējas izmantot Kriminālprocesa likuma ietvaros paredzētos atbalsta mehānismus, piemēram, saņemt valsts kompensāciju.

2014.gada decembrī PROVIDUS iesniedza priekšlikumus Valdības rīcības plānam, kurā aicinājām Tieslietu ministriju izstrādāt partnerattiecības politikas risinājumus, konkrēti, rosinājām uzsākt situācijas izpēti par ģimenes un kopdzīves dažādību Latvijas sabiedrībā ar mērķi veidot tiesisku regulējumu, kas aizsargātu dažādās situācijās esošās ģimenes, tai skaitā nodrošināt kopdzīves regulējumu un noteiktu tiesību kopumu cilvēkiem, kas dzīvo kopā, nestājoties laulībā. Lūdzām šī uzdevuma izpildei noteikt termiņu - 2015.gada jūlijs. Tomēr šis uzdevums netika iekļauts Valdības rīcības plānā.

Tā vietā notikušas darbības, lai stiprinātu laulības institūtu ar dažādiem sabiedrībā dažādi uztvertiem instrumentiem, tai skaitā pirmslaulību mācību programmu personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā.

Karstās diskusijās LTV raidījuma Sastrēgumstunda laikā (2014.gada 12.decembrī) divu koalīcijas partiju pārstāvji (Vienotība un NA) vienojās šo jautājumu risināt, plānojot 2015.gada valsts budžetā novirzīt 20 000 EUR pētījumam, lai varētu pieņemt datos balstītus lēmumus. Pētījumam nepieciešamie līdzekļi valsts budžetā tika piešķirti, taču šobrīd Valsts kancelejas pētījumu un publikāciju datu bāzē pētījums nav pieejams. Taču 2014.gada beigās Labklājības ministrija aicināja piedalīties aptaujā par kopdzīves jautājumiem, kas saņēma sociologu un citu ekspertu kritiku par anketas jautājumiem un ierobežoto piedāvāto atbilžu variantiem. Tā rezultātā ministrija atzina, ka aptaujas rezultātus nepubliskošot un rīcībpolitikas veidošanā neizmantošot, lai gan tas sākotnēji bija iecerēts.