Atbildīgie

Atpakaļ
2016 2014

Tieslietu ministrijas komentārs

Kā to noteic Latvijas Republikas Satversmes 110.pants, valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības, un Civillikums regulē jautājums par šādas laulības noslēgšanas noteikumiem. Citus personu partnerattiecību veidus normatīvie akti neregulē. Tas arī viss, kas TM saistībā ar partnerattiecību reģistrāciju būtu sakāms šobrīd.