Veselības ministrija

Atpakaļ
2017

Veselības ministrijas komentārs

Par uzdevumu:

  • līdz 2016. gada 1. septembrim izstrādāt vienotu psiholoģiskās palīdzības sniegšanas organizēšanas kārtību psiholoģiskās un psihoemocionālās palīdzības sniegšanai ārkārtas situācijās un papildināt Valsts katastrofu medicīnas plānu.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir izstrādājis Psiholoģiskās palīdzības nodrošināšanas kārtību, kura pievienota kā pielikums Valsts katastrofu medicīnas plānam. Pielikumā ir noteikta atbildība, rīcība un sadarbība psiholoģiskās palīdzības sniegšanā ārkārtas situācijā cietušajiem. Valsts katastrofu plāns katru gadu tiek aktualizēts.

Par uzdevumu:

  • līdz 2016. gada 31. decembrim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības noteikumos, paredzot iespēju nodrošināt valsts finansētu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu ārkārtas situācijās cietušajiem un seku likvidēšanā iesaistītajiem.

Veselības ministrija ir izdarījusi grozījumus 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumos “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 124.punktā. Saskaņā ar minēto tiesību normu ārstniecības iestādei, kura sniedz no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ir pienākums prioritāri veselības aprūpes pakalpojumus sniegt bērniem un grūtniecēm, kā arī medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus operatīvā dienesta darbiniekiem, kuri ir iesaistīti glābšanas darbos katastrofās ar vairāk nekā pieciem cietušajiem un guvuši veselības bojājumus.