PROVIDUS

Atpakaļ
2017 2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs 2017. gadā

Saeimā iesniegti priekšlikumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuru mērķis ir precizēt tiesisko regulējumu attiecībā uz materiālo un psihosociālo atbalstu personām ārkārtas situācijā. Lai noteiktu vienotu rīcību ārkārtas situācijās, Labklājības ministrija iesniegusi priekšlikumus Saeimā, lai definētu atbalstu personām krīzes situācijā, kura izmaksa nebūtu atkarīga no ieņēmumu izvērtējuma.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā no 2017.gada 9.februāra (grozījumi) ir noteikts, ka krīzes situācija ir situācija, kad persona vai ģimene katastrofas vai citu, no personas vai ģimenes gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Līdz ar šo grozījumu, ir stājies spēkā arī  tiesiskais regulējums personu atbalstam ārkārtas jeb krīzes situācijās.

Atbilstoši ārkārtas situācijas raksturam, tās radīto seku likvidēšanai, visbiežāk praksē nepieciešams sniegt tādus valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā  10 dienu kurss, ko nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Cietušās personas nepieciešams nodrošināt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un krīzes telefonu (piemēram, bērnu uzticības tālrunis 116111). Ilgstoši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepieciešami cietušajiem bērniem, kas palikuši bez vacāku gādības (līdz 2 gadiem), arī bērniem ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem līdz četru gadu vecumam un bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam, kā arī personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgajiem.