PROVIDUS

Atpakaļ
2017 2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs 2016. gadā

Lai gan ir sperti vairāki soļi psihologu pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, nevarētu teikt, ka tie līdz šim būtu rezultējušies konkrētos rezultātos. Piemēram, likumprojekts “Psihologu likums” tika izskatīts Saeimā otrajā lasījumā jau 2016.gada sākumā, nosakot termiņu priekšlikumu iesniegšanai līdz 2016.gada 4.martam – šobrīd likumprojekta tālāka virzība nav notikusi.

Zolitūdes traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumā (turpmāk - Galaziņojums) kā viens no pozitīviem aspektiem minēts nolūks izstrādāt Psihiskās veselības likumu, tomēr arī šajā jautājumā nav publiski pieejamas informācijas par likumprojekta izstrādes stadiju.

Papildus norādāms, ka Galaziņojuma izvērtējuma ietvaros 2016.gada maijā Ministru kabinets ir paredzējis Labklājības ministrijai līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, paredzot iespēju nodrošināt valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un tehniskos palīglīdzekļus saņemšanu ārkārtas situācijās cietušajiem un seku likvidētājiem. Tā kā konkrētā likumprojekta iesniegšanas termiņš vēl nav iestājies, šis būs viens no aspektiem, kam pievērst uzmanību nākamā gada monitoringa ietvaros.