PROVIDUS

Atpakaļ
2017 2016 2015 2014

PROVIDUS komentārs 2014. gadā

Traģēdija aktualizē problēmas ar psiholoģiskās palīdzības kvalitāti, jo cietušie sūdzas par „apšaubāmiem” psihologiem, kas nevis mazina, bet palielina radīto traumu. Šobrīd cilvēkiem, kuri vēršas pie psihologa, nav iespēju aizsargāt savas tiesības un intereses, ja psihologa pakalpojums sniegts nekvalitatīvi, nav ievērota personas datu konfidencialitāte vai arī psihologa darbības rezultātā personai nodarīts kaitējums.

Jau pirms Zolitūdes traģēdijas sākts darbs pie likumdošanas grozījumiem un Psihologu likuma izstrādes, nosakot, ka psihologu pakalpojumus – līdzīgi kā ārsta vai tiesu izpildītāja pakalpojumus - varēs sniegt tikai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvušie, kuri saņēmuši attiecīgu sertifikātu. Tāpat iecerēts ieviest psihologu darba un vispārējo ētikas normu ievērošanas uzraudzību, kā arī aizliegt veikt psihologa profesionālo darbību personām, kuras sniedz nekvalitatīvus pakalpojumus vai pārkāpj ētikas normas.

Šādi grozījumi likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un likumprojekts „Psihologu likums” pirmajā lasījumā Saeimā izskatīti 2014.gada 11.septembrī.