Iekšlietu ministrija

Atpakaļ
2017

Iekšlietu ministrijas komentārs 2017. gadā

Notiek informācijas par šūnas apraides un citu apziņošanas sistēmas iespējām, priekšrocībām un trūkumiem izvērtēšana, lai apzinātu efektīvākos risinājumus.

2017.gada maijā Iekšlietu ministrijā notika starpinstitūciju sanāksme, kurā tika diskutēts par esošo apziņošanas sistēmu Latvijā, šūnas apraides un citu apziņošanas sistēmas iespējām (risinājumi ārvalstīs), šo sistēmu priekšrocībām un trūkumiem, risinājumu nākotnes perspektīvām, kā arī šo sistēmu ieviešanas un uzturēšanas izmaksām. Starpinstitūciju sanāksmē piedalījās Iekšlietu ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Satiksmes ministrijas, VAS ”Elektroniskie sakari”, sakaru nozares komersantu pārstāvji, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes eksperti.