PROVIDUS

Atpakaļ
2017

PROVIDUS komentārs par paveikto 2017. gadā

Kā vienu no ilgtermiņa uzdevumiem valdība uzdeva IeM līdz 2018. gada pirmā ceturkšņa beigām apzināt situāciju apziņošanas sistēmu uzlabošanā. Ministrijā ir izveidota darba grupa, kurā iesaistīti arī sakaru nozares pārstāvji un speciālisti, un kura strādā pie šūnas apraides un citu apziņošanas sistēmu priekšrocību un trūkumu, kā arī ieviešanas un uzturēšanas apzināšanu.

Tomēr IeM šobrīd vēl nav sniegusi ziņas par darba grupas paveikto, darba plānu vai izdarītajiem secinājumiem. Svarīgi sekot līdz gan informatīvajam ziņojumam, ko darba grupa sagatavos uzdevuma izpildei, gan arī valdības rīcībai, izvēloties risinājumu sistēmas uzlabošanai.