Vita Tērauda

Vita

Viena no PROVIDUS dibinātājām un PROVIDUS direktore, kura pirmajos 11 organizācijas darba gados izveidoja PROVIDUS par spēcīgu, ilgtspējīgu dalībnieku Latvijas politikas veidošanā, kā arī uzticamu partneri reģiona un starptautiskā līmenī. Kopš 2013.gada Vita ir PROVIDUS asociētā pētniece. 2013.un 2014.gadā viņa sagatavoja Latvijas ziņojumu Bertelsmana fonda publikācijai Sustainable Governance Index. Kopš 2015.gada augusta vada starptautisko domnīcu tīklu Policy Association for an Open Society.

 

No 1995.-2002.gadam Vita bija Sorosa fonda-Latvija direktore, veicinot Latvijas demokrātisku attīstību caur plašām grantu došanas un darbības programmām tādās jomās kā krimināltiesību reforma, jaunu bilingvālās izglītības modeļu ieviešana, jauniešu apmaiņas programmas, Rīgas Juridiskās augstskolas dibināšana, pilsoniskās sabiedrības attīstība, pārvaldes caurskatāmība un atskaitīšanās, tiesu reforma. Deviņdesmito gadu sākumā viņa bija Valsts reformu ministre, uzsākot pārmaiņas pēcpadomju Latvijas izpildvarā, ieskaitot civildienesta sistēmas un Valsts Administrācijas skolas izveidošanu, informācijas pieejamības un interešu konflikta regulējuma izstrādi, administratīvā procesa ieviešanu, kā arī lēmumu pieņemšanas procesa pilnveidi Ministru kabinetā.

 

Sgi bilde

Lēmumu pieņemšana rīt uz brokastu laiku? 

Autors:Vita Tērauda

Pētījums skaidri norāda uz nepieciešamību stiprināt pārvaldes un Saeimas analītisko kapacitāti, lai Latvijā varētu iedzīvoties zināšanās balstīta lēmumu pieņemšana. Lasi

Rudzlauk 255x203

Attīstības lielceļš  1

Autors:Vita Tērauda

ANO Attīstības programma (UNDP) Latvijā darbojās no 1992. līdz 2005. gadam, sniedzot atbalstu valsts pārejas periodā un ieguldījumu tautas attīstībā. Noslēdzoties programmas darbam, aizvadītā laika būtiskākos ieguvumus komentē bijušie UNDP pārstāvji Latvijā, Tautas attīstības pārskatu galvenie redaktori, kā arī valsts pārvaldes institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji, kas bijuši UNDP sadarbības partneri. Lasi

Article research

Atklātība politisko partiju finansēšanā 1

Autors:Aivita Putniņa, Vita Tērauda, Inese Voika, Kārlis Streips, Nellija Ločmele, politologs Jānis Ikstens, Rihards Berugs, Andris Aukmanis, Diāna Kurpniece

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi