Valts Kalniņš

Valts

Valts Kalniņš ir arī docents Latvijas Universitātē. Kopš 1999. gada viņš ir veicis daudzus pētījumus par labas pārvaldības un korupcijas novēršanas jautājumiem, piemēram, analizējis valsts uzņēmumu pārvaldību Latvijā un veicis salīdzinošu analīzi par lobēšanas noteikumiem Centrālās un Austrumeiropas valstīs.

Tāpat Valts daudzkārt sniedzis konsultācijas pēc OECD un citu starptautisko un valsts institūciju pasūtījuma. Viņš ir vadošais autors OECD Austrumeiropas un Vidusāzijas pretkorupcijas tīkla pētījumiem „Korupcijas novēršana publiskajā sektorā Austrumeiropā un Centrālāzijā” (2015) un „Biznesa godaprāts Austrumeiropā un Centrālāzijā” (2016). 2017. gadā Valts sagatavoja sešu Rietumbalkānu valstu pretkorupcijas politikas izvērtējumu OECD publikācijai “Competitiveness in South East Europe: A Policy Outlook”. Kā konsultants Eiropas Padomes īstenotos projektos viņš arī ir analizējis valsts amatpersonu deklarāciju sistēmas, interešu konflikta novēršanas, civildienesta ētikas un trauksmes cēlēju aizsardzības jautājumus Armēnijā, Baltkrievijā, Gruzijā, Kosovā, Moldovā un Ukrainā, kā arī vadījis mācības par valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudi un citiem korupcijas novēršanas jautājumiem.

Valtam ir politoloģijas doktora grāds Latvijas Universitātē.

Ergla acs 255x203

Modrās acs vājināšana 

Autors:Valts Kalniņš

Pretkorupcijas institūcijas un tās vadītāja ilgstoša muļļāšana politiskajos strīdos var izrādīties efektīvs līdzeklis, lai iestāde kļūtu neefektīva pat vislabvēlīgāko vērotāju skatījumā. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2008. gada otrais pusgads 

Autors:Linda Austere, Valts Kalniņš, Gorans Klemenčičs

Valoda: latviešu

Šis ir jau otrais Korupcijas °C pēc kārtas, kura sagatavošanas laika Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) darbojas bez Saeimas iecelta priekšnieka. Viens no šī pārskata aplūkotajiem jautājumiem ir grūtības, ar kurām sastopas specializētās pretkorupcijas iestādes Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, kas jau vairākus gadus ir Eiropas Savienības dalībnieces. No šo rindu autora un starptautiski atzīta slovēņu eksperta Gorana Klemenčiča raksta skaidri izriet, ka ar politisku pretreakciju šīs iestādes jau vairākus gadus sastopas ne tikai Latvijā.
Lasi

Cits

Cits nenoteiktais sārtums 3

Autors:Valts Kalniņš

Partijas vēlējās iegūt varu un zināja, ka viens no šī mērķa sasniegšanas priekšnosacījumiem ir cerības uzburšana lielai un diezgan trūcīgai sabiedrības daļai. Lasi

Article article

Pat ja gribēja kā labāk, sanāca ..  

Autors:Valts Kalniņš

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 26. pantu Saeimai noteiktiem gadījumiem ir jāieceļ parlamentārās izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu. 2007. gada 6. septembrī Saeima izveidoja Parlamentārās izmeklēšanas komisiju par iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā. 2008. gada 2. oktobrī Saeima uzklausīja komisijas ziņojumu un nolēma pagarināt komisijas darbības laiku. Tomēr paliek atklāts jautājums par to, kas konkrēti ir šīs komisijas uzdevums un vai komisijas līdzšinējais darbs dod pamatu cerēt uz kvalitatīvu ieguldījumu rīcībpolitikas attīstībā tiesu sistēmā.

Lasi

Article research

Tiesnešu ētika, kvalifikācija un atbildība Latvijā: kā neapstāties pie sasniegtā? 137

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Gatis Litvins

Šī pētījuma mērķis ir izvērtēt visus nozīmīgākos tiesneša kvalifikācijas un darba rezultātu vērtēšanas sistēmas, disciplināratbildības, kā arī ētikas infrastruktūras un tās darbības elementus. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2008. gada pirmais pusgads 

Autors:Linda Austere, Sonja Biena Karlovšeka, Inga Vilka

Strādājot pastāvīgā konfrontācijā vai zaudējot cīņā pret partejisko spiedienu, pretkorupcijas institūcijas kļūst mazefektīvas vai pat pavisam zaudē nozīmi. Lasi

Likmes 255x203

Neaizliegtais azarta auglis 1

Autors:Valts Kalniņš

Pārmērīgi parādi, nesakārtota finansiālā situācija, sociālās problēmas, par kādām uzskatāma arī atkarība no azartspēlēm, ir parametri, kurus vajadzētu ņemt vērā, pārbaudot amatpersonas korupcijas riskus. Lasi

Izvele 255x203(1)

Kā papus lems, tā būs 

Autors:Valts Kalniņš

Maz gan ticams, ka koalīcijas partijas ļautu Godmanim vienpersoniski uzspiest tām netīkamu KNAB priekšnieka kandidātu, kas turpinātu biroja iesākto un apdraudētu korumpētu politisko spēlētāju intereses. Lasi

Lupa 255x203(1)

Korupcijas apkarošanas sausais atlikums 

Autors:Valts Kalniņš

Ceļam no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas līdz spriedumam vajadzētu būt īsākam. Tad korupcijas apkarošanas sausais atlikums būtu iespaidīgāks Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2007. gada otrais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Līga Stafecka

Šis izlaidums attiecas uz laika posmu, kad Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas politika piedzīvoja līdz šim nozīmīgākos satricinājumus. Lasi

Drosi 255x203

Kā izveidot "cilvēkdrošu" KNAB 

Autors:Valts Kalniņš

KNAB statusam ir jābūt tādam, lai nodrošinātu biroja pietiekamu atbildību arī apstākļos, kad KNAB priekšnieks izrādītos „sliktais” un ministru prezidents — „labais”. Lasi

4125771147 d97c882df6 b

Rullējot pāri Loskutovam un likumam 

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka

Ja KNAB ir notikuši likuma pārkāpumi, valsts amatpersonām ir pienākums tos izmeklēt un nepieļaut to atkārtošanos nākotnē. Lasi

Img 9529 800

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2007. gada pirmais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Agnese Lešinska, Aiga Grišāne

Šajā izlaidumā īpaša uzmanība veltīta jomai, kurā korupcijas riski izsenis bijuši ļoti augsti, proti, būvniecībai un teritorijas plānošanai. Lasi

Knab 255x203(1)

Nekāda sakara ar tiesiskumu 11

Autors:Valts Kalniņš

Jaunākie notikumi liek domāt, ka šoreiz ar politiskās iejaukšanās palīdzību iecerēts dot izšķirošu triecienu KNAB spējai neatkarīgi cīnīties pret politisko korupciju. Lasi

Maja 255x203(1)

No viena grāvja otrā 3

Autors:Valts Kalniņš

Paredzētie grozījumi interešu konflikta novēršanas likumā ir melns uz balta uzrakstīta atļauja rīcībai, kas vēl vairāk mazinātu jau tā diezgan vājo uzticību politisko lēmumu pieņēmējiem. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada otrais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Iveta Kažoka, Pēteris Timofejevs

Šis Korupcijas C izlaidums veltīts korupcijas novēršanas un apkarošanas norisēm, kas tik bieži nenonāk avīžu virsrakstos, bet tāpat ir svarīgas. 2006. gadā ne visai godīgi partiju kampaņu finansētāji no juridiska vai politiska soda sevišķi nebaidījās, bet šajā Korupcijas C autori apkopojuši informāciju par tiem, kuri par korupciju sodu ir saņēmuši. Lasi

Logo fons

Pretkorupcija vai korupcijas normalizēšana 9.Saeimā 

Autors:Valts Kalniņš

Nav viegli 2006.gadā rakstīt par to, kas būs aktuāls cīņā pret korupciju 9.Saeimas laikā. Meklējumi NAIS datu bāzē rāda, ka atjaunotās Latvijas likumdevējs pretkorupcijas jautājumam oficiāli pievērsās jau tālajā 1992.gadā, pieņemot lēmumu par komisijas izveidošanu, lai pārbaudītu valdības darbību organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanā. Pirms 11 gadiem Saeima pieņēma Korupcijas novēršanas likumu, ko varētu uzskatīt par pirmo patiesi nozīmīgo rīcībpolitikas soli pret korupcijas kaiti. Tātad jau gandrīz piecpadsmit gadu korupcijas novēršana — tēma, kam vajadzētu būt saistītai vien ar politikas izkropļojumu novēršanu, nevis pašai būt par politikas satura centrālu nozari — neatstāj sabiedrisko darba kārtību. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada pirmais pusgads 

Autors:Linda Austere, Jānis Ikstens, Inese Voika

ANOTĀCIJA

Trešajā izdevuma Korupcijas °C izlaidumā galvenā uzmanība ir pievērsta politisko partiju korupcijas tematikai un tam, kā Latvijā iespējams šo korupciju mazināt. Inese Voika aplūko politiskās korupcijas mazināšanas praktiskās iespējas pirms 9. Saeimas vēlēšanām. Savukārt Jānis Ikstens analīzē politisko partiju korupcijas strukturālos faktorus Latvijā.
Lasi

Indikat 255x203(1)

Pretkorupcijas programmas – labi solījumi un slikta mēraukla 

Autors:Valts Kalniņš

Par korupcijas sērgu norūpējies vēlētājs darītu gudri, ja vairāk censtos saprast, kura partija un kuri kandidāti paši mazāk korumpēsies, nevis sekotu it kā pārliecinošāk uzrakstītajiem pretkorupcijas pasākumiem programmā. Lasi

Dpurdy 255x203(1)

Efektīvas lobēšanas īstā atslēga - caurskatāmība 4

Autors:Valts Kalniņš

Tā, ko mēs varētu saukt par „leģitīmo lobēšanu”, mērķis ir tieši šo demokrātisko tiesību caurskatāma un atklāta realizēšana. Taču ja reiz tiek piedāvāti vai pieņemti kukuļi vai jebkuri citi stimuli, tad tas drīzāk ir kriminālnodarījums nevis lobēšana. Lasi

Baterijas 255x203

Pusgribētā cīņa pret korupciju pēc 3 gadiem 2

Autors:Valts Kalniņš

Sabiedrībās ar pārmērīgu nevienlīdzību, neizdevīgākajā stāvoklī esošie sliecas politisko sistēmu uzskatīt par netaisnīgu, neleģitīmu un pārāk labvēlīgu bagātajiem. Šāda nepatika pret politisko sistēmu stiprina arī korupcijas uztveri. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2005. gada otrais pusgads 

Autors:Valts Kalniņš, Andrejs Judins, Iveta Kažoka, Inese Voika

ANOTĀCIJA

Šajā izlaidumā, kas ir jau otrais pārskatu sērijā, izvērtēti KNAB darbības rezultāti cīņā pret korupciju, analizējot KNAB ierosināto lietu iznākumus un tiesu praksi. Secināts, ka tiesu piekoptā sodu politika pret kukuļņēmējiem ir maigāka, nekā vēlējies redzēt likumdevējs.
Lasi

Vkalnin 255x203

75 jautājumi, bet vai demokrātija? 4

Autors:Valts Kalniņš

Recenzija par pētījumiem "Cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas audits". Lasi

Bums 255x203

Šaubas par amatpersonu nav tukša skaņa 2

Autors:Valts Kalniņš

Augstākās tiesas senāta nolēmumi, kas paver ceļu uz amatpersonu interešu konfliktu pilnīgāku kontroli, nedrīkst palikt tikai tiesas arhīvos. Ierēdņiem vajag rokasgrāmatu ar piemēriem, kad amatpersonas objektivitāte un neitralitāte ir apšaubīta ētisku apsvērumu dēļ. Lasi

Ter 255x203

Korupcijas °C: ilgtermiņa skatījums uz cīņu pret korupciju 

Autors:Valts Kalniņš

Pirmajā Korupcijas °C izlaidumā īpaši analizēta kampaņas izdevumu griestu ietekme un administratīvā resursa izmantošana pašvaldību vēlēšanās, korupcijas riski struktūrfondu vadības sistēmā un pēdējos piecos gados notikušās izmaiņas iedzīvotāju priekšstatos par korupciju. Lasi

Kaplet 255x203

Lobēšana un tās atklāšana parlamentā 1

Autors:Valts Kalniņš

Lobētāju reģistrs, nedaudz stingrākas atklātības prasības komisijām un deputātiem, kā arī parlamenta locekļu ētikas kodeksa pieņemšana un iedzīvināšana arī Latvijā parlamentāro lobēšanu varētu padarīt atvērtāku, plašai sabiedrībai saprotamāku un pieejamāku nekā līdz šim. Lasi

Kampverot 255x203

Pilsoņi kā kampaņu vērtētāji un uzraugi 2

Autors:Valts Kalniņš

Demokrātija Latvijā būtu tikai ieguvēja, ja ar laiku visplašākie pilsoniskās sabiedrības slāņi ne tikai īpašu projektu ietvaros, bet ikdienā kritiski uzraudzītu partiju kampaņas un to tēriņus. Lasi

Peluslazd 255x203

KNAB neatkarības lamatas 5

Autors:Valts Kalniņš

Kamēr KNAB nav Saeimas apstiprināta priekšnieka, nevar pateikt, kāds statuss birojam būtu vislabākais. Partijas un oligarhi, kuriem korupcija ir varas ieguves un paturēšanas pamatmetode, var ielikt tajā cilvēku, kurš pieradis nevienam netraucēt, tad neatkarība ļaus papīra tīģerim droši eksistēt daudzus gadus. Lasi

Laiksrikot 255x203

Vai bija “jauni laiki” pretkorupcijas frontē? 5

Autors:Valts Kalniņš

Latvijas politikas un, protams, pašas korupcijas slēgtais raksturs neļauj pilnvērtīgi izvērtēt, vai Repšes pretkorupcijas krusta kara pieticīgie rezultāti ir skaidrojami ar viņa nepietiekamu gribēšanu, nepietiekamu mācēšanu vai ar to, ka citi politiskie spēki viņam ir traucējuši. Lasi

Valts kalnins 255x203

Vāja stratēģija. Kvalitatīvi uzlabota pretkorupcijas programma 1

Autors:Valts Kalniņš

Recenzija par "Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģiju 2004. – 2009. gadam” (2003. gada 8. septembra variantu) un "Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmu 2004. – 2007. gadam" Lasi