User profile default
Leo Dribins
Mani ieraksti (17)
Rokasp 255x203

„Cilvēka cieņa ir neaizskarama” 11

Autors:Leo Dribins

Varbūt Saeimai vajadzētu kļūt par viedokļu sacensības un gudras asprātības skolu? Tas pieradinātu arī citus strīdēties bez dusmu izvirdumiem. Līdz šim mūsu Saeimas sēdes ne vienmēr liecina par cilvēku cieņas respektēšanu. Lasi

Aploks 255x203

Kāpēc Latvijai neder minoritāšu teritoriālais iedalījums 20

Autors:Leo Dribins

Zviedrijas, Vācijas un Dānijas pieredzē, īstenojot minoritāšu konvenciju, nav tādu precedenti, kuri derētu Latvijai. Protams, nacionālās minoritātes tiesības galvenokārt jāattiecina uz LR pilsoņiem, bet nevar tos tiesiski nošķirt „teritoriālos aplokos”! Lasi

Kolbas 255x203

Nacionālās minoritātes iegansts  5

Autors:Leo Dribins

Latvijā nav novilkta robeža starp nacionālām un pēckara ieceļotāju minoritātēm, un politiķi nav meklējuši atbildi uz jautājumu par to, kas ir svarīgākais kritērijs: personas ierašanās laiks vai piederība Latvijas valsts tautai? Te palīgā jāņem pasaules tiesību zinātnes secinājumi. Lasi

Diena lv logotips s

Minoritāšu identitātes trijstūris Latvijā 

Autors:Leo Dribins

Diena, 27.08.2004. Lasi

Badapat 255x203

Minoritāšu aizsardzības konvencija – vai pretinieku vairāk? 12

Autors:Leo Dribins

Konvenciju vēl šogad varētu ratificēt, 6. maija “priekšvēlēšanu balsojumam” nav izšķiroša un nebūs paliekoša nozīme – pati balsojuma pēkšņā izvirzīšana un ātrā apspriešana rādīja, ka tas notiek “starp citu”, proti vēlēšanu kampaņas kontekstā. Lasi

Velikr 255x203

Zem „Krievu kongresa” zīmes  14

Autors:Leo Dribins

Ideja organizēt Latvijas Krievu kongresu, lai apvienotu visus, kuri atzīst krievu valodu un krievu kultūru par savu dzimteni, atgādina 19.gadsimta Itālijā dzimušo iredentisma paveidu, kas mūsu dienās un vēl ES valstī būtu briesmīgs anahronisms. Lasi

Uzliesmojums 255x203

Etniskuma uzplūdi 6

Autors:Leo Dribins

Vai austrumslāvu tautasgrupas klātbūtnē Latvijā ir iespējama visas valsts nacionālās sabiedrības izveidošanās? Integrācija ir iespējama, bet integrācijas politiku vajadzētu koriģēt. Ar dialogu vien nepietiek, valdībai jāierosina kompromisi, tā paturot iniciatīvu savās rokās. Lasi

Caurules 255x203

Identitāšu rēbuss 12

Autors:Leo Dribins

Nepilsoņu vidē izskan pretenzija, ka Latvijā pastāvošā reālā nacionālā esamība viņus neapmierinot. Darboņi, kuri apzināti pamato šo nolieguma strupceļu ar esošā modeļa neatbilstību savām „augstajām” iecerēm, līdzinās Solžeņicina atainotajam nomenklatūristam, kurš gan mīlēja tautu, bet ienīda iedzīvotājus. Lasi

Nacarpar 255x203

Pēcreferenduma etnopolitiskās pārdomas. Preses apskats 1

Autors:Leo Dribins

Rīgas krievu preses sadalīšanās „etnistos” un „ekonomistos”, piedāvājot skaidrojumu pārsvarā negatīvajam krievu balsojumam referendumā, ir cerīga parādība. Nedrīkst arī aizmirst vēl kādu faktoru, kas mazina etnopolitikas prioritāti - Eiropas pilsoņa pārnacionālo identitāti. Lasi

Bungas 255x203

Vai Latvijā briest etniskais konflikts? 9

Autors:Leo Dribins

Domstarpības izglītības reformas jautājumā izpaužas arvien trokšņaināk, gatavojoties kaujai skan bungu rīboņa, dibinās „frontes” un „štābi”. Vai ekstrēmās grupas nevar izprovocēt plašu etnisko konfliktu? Meklējot atbildi, jānoskaidro, kas īsti ir etniskais konflikts. Lasi