Indra1
Indra Mangule

Šķiet, ka jāpiekrīt Čārlzam Bukovskim un viņa teiktajam, ka pasauli var izglābt, tikai sākot ar vienu vienīgu cilvēku. Visi parējie centieni to panākt ir naivs romantisms vai arī...politika.

Uz šī pieņēmuma fona, ar politikas, filozofijas un demokrātiskās teorijas izglītību azotē, rakstu un interesējos par politisko teoriju, ar nacionālo identitāti saistītiem jautājumiem, pilsonisko republikānismu un dažādiem normatīviem jautājumiem par lietu kārtību pasaulē, īpaši tiem, kas saistīti ar demokrātiju, pilsonisko aktīvismu un sabiedrību.

6479325377 48036964e2 o

E-demokrātija darbībā  

Autors:Indra Mangule

Apkopojums „E-democracy in action” par deviņiem e-demokrātijas labās pieredzes stāstiem Latvijā, Igaunijā un Somijā. Lasi

Riiki

Demokrātijas darbarīki 3

Autors:Indra Mangule

Vairākus citviet eksistējošus līdzdalības rīkus varētu ieviest Latvijā bez īpašas piepūles un milzīgām izmaksām, bet ieguvumi varētu būt neatsverami. Lasi

Europe

Jauns līgums Eiropai jeb ES krustcelēs 

Autors:Indra Mangule, Dace Akule

Kas Eiropai ir nepieciešams, lai ātrāk dziedētu ekonomiskās krīzes “brūces" un atjaunotu ticību Eiropas integrācijai? Vai risinājums varētu būt jauna Eiropas vienošanās jeb jauns Eiropas pakts? Lasi

237089500 6bbf419a33 o

Pilsoņu debates par imigrāciju 1

Autors:Indra Mangule, Dace Akule

Ja vietējo darba roku un darba prasmju trūks, vai būsim gatavi uzņemt iebraucējus? Publicējam jūnija sākumā notikušo Pilsoņu debašu rezultātus. Lasi

Kurpes2

Kā top imigrācijas politika? 

Autors:Indra Mangule, Olafs Grigus

Politika.lv piedāvā ieskatu imigrācijas politikas attīstībai Latvijā, atzīmējot tos notikumus, kas uz imigrācijas politiku atstājuši vislielāko iespaidu.

Uzmanība pievērsta kā iebraucēju tiesībām, tā institucionālām pārmaiņām, likumiem un politikas dokumentu pieņemšanas procesiem, kas nosaka iebraucēju ieceļošanu, uzturēšanos, tiesības un iespējas Latvijā.


Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Pilsoņu debates par imigrāciju organizē Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS. Laikaskops tapis projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros, ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja” kopā ar PROVIDUS. Projektu finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Projekta finansēšanas avoti - Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS".


Skati

Migration

Kopsavilkums: Imigrācija Latvijā 4

Autors:Indra Mangule, Dace Akule

Latvijas galvenie izaicinājumi imigrācijas jomā ir atrast līdzsvaru starp iebraucēju pienākumiem un tiesībām, kā arī radīt apstākļus, lai iebraucējiem ir iespējas mācīties latviešu valodu. Lasi

Article project

Integrācijas rīcībpolitika: Kurš ir ieguvējs? Indikatoru izstrāde un pielietojums debatēs par integrāciju 

Autors:Indra Mangule, Dace Akule

Projekta mērķis ir informēt būtiskos rīcībpolitikas izstrādē iesaistītos aktierus un vērst to uzmanību uz to, kādos veidos indikatorus iespējams izmantot, lai uzlabotu integrācijas pārvaldību un rīcībpolitiku efektivitāti.

Lasi

Article project

Integration policies: Who benefits? The development and use of indicators in integration debates 

Autors:Indra Mangule

The project aims to inform and engage key policy actors about how to use indicators to improve integration governance and policy effectiveness.

Lasi

Article project

Sagatavošanās sanāksmei projektā „Atjaunojošā justīcija: mainot bērnu tiesību aizsardzības filozofiju”  

Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā novērojamas būtiskas izmaiņas bērnu tiesību aizsardzības izpratnē.

Lasi

Article project

Preparatory meeting for the project ”Restorative Justice: Fundamental Changes in Philosophy of Child Protection”  

PROVIDUS strives to influence the development of Criminal policy, Juvenile Justice policy and to introduce Restorative Justice methods on the state level via training, education and drafting law proposals, collaborating with representatives from the state ministries and subsequentially including representatives from other NGOs, municipalities and state institutions.

Lasi