User profile default
Marciana Krauze

Komentāri (1)
  • Aizmirsta gaidot 5 Autors:Providus

    Komentārs:Marciana Krauze

    Cilvēka drošumspēja angliski, kā to norādījuši NAP veidotāji, tulkojams kā securitability, a form of resilience. Šis koncepts gan savulaik ticis jaunradīts, balstoties uz ANO cilvēkdrošības (human security) jēdzienu.