User profile default
Marciana Krauze

Mani ieraksti (2)
274326816 f9868ecc50

Aizmirsta gaidot 5

Autors:Marciana Krauze

Bērnu laišana pasaulē izvirzīta kā viena no NAP prioritātēm, tāpec nav saprotams, kāpēc no cilvēka drošumspējas stiprināšanas fokusa izkritušas nepilngadīgās un bezdarbnieces vientuļās grūtnieces - topošās māmiņas, kurām ekonomiskā, sociālā un emocionālā drošība jo sevišķi vajadzīga jau tagad. Lasi

4725283571 12ed395031

Lai maize un miers 2

Autors:Marciana Krauze

„Cilvēka drošumspēja” ir mērķis, nevis līdzeklis valsts izaugsmei. Tāpēc tai jābūt ietvertai abās pārejās NAP prioritātēs. Lasi