User profile default
Gatis Ozoliņš
Mani ieraksti (6)
Vajag just

To vajag just 8

Autors:Gatis Ozoliņš

Mākslinieki, domājot glābt kultūru un vērtības, iesaistās politikā un zaudē juteklisko saiti ar tautu. Lasi

Bremzes 255x203(2)

Bremzes vēsturei  6

Autors:Gatis Ozoliņš

Cilvēces tūkstošgadu vēsture un kultūra ir tie vislielākie un gudrākie skolotāji, kas var vienot tautas un valstis, nemaz jau nerunājot par etnolingvistiskajām grupām šodienas Latvijā. Lasi

Papiracilveks 255x203

Ja es būtu izglītības ministrs... 6

Autors:Gatis Ozoliņš

Kopš neatkarības atjaunošanas ir nebeidzami runāts par izglītības prioritāro lomu, par cilvēku kā pamatvērtību, taču visu laiku esam aprobežojušies tikai ar cilvēka kā darbaspēka atražošanu. Lasi

Gatis ozolins 255x203

Skabargas, baļķi un vērtības 1

Autors:Gatis Ozoliņš

Recenzija par pētījumu "Skolēnu sasniegumu analīze tekstveidē latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā: situācijas izpēte un ieteikumi". Lasi

Article article

Neatstāt izglītību pašplūsmā 1

Autors:Gatis Ozoliņš

Ir apsveicami un iepriecinoši, ka cerīgo politisko pārmaiņu laikā liela uzmanība un lielas pūles tiek veltītas izglītības jomai. Pēdējo pāris mēnešu laikā ir redzami trīs lieli notikumi Latvijas izglītībā — Stratēģiskās analīzes komisijas izdotais pētījumu krājums „Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā”, Valsts Kontroles Revīzijas Ziņojums Vispārējās izglītības jomā[1] un Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums[2]. Lasi

Article article

Pēc tautas sapulces 1

Autors:Gatis Ozoliņš

Tautas sapulce ir notikusi. Es piedalījos. Biju kādus 20 metrus no skatuves un kliedzu līdz ar visiem — „Atlaist Saeimu!” Es redzēju prezidenta apjukušo seju, bet sapratu, ka šobrīd nav cita veida, kādā likt viņam izjust sabiedrības izmisumu. Mana māte pie TV ekrāna bija raudājusi, iejuzdamās prezidenta vietā: „Un tas „suņu bars” tikai kliedz — atlaist Saeimu, atlaist Saeimu...”. Lasi