User profile default
Juris Rozenvalds
Mani ieraksti (7)
Lili

Gribējām labāk, sanāca...  

Autors:Juris Rozenvalds

Rīkojums Nr. 2 uzskatāmi parādīja, ka demokrātiskā procesā nemēdz būt pēkšņi lēcieni “laimīgā nākotnē”, jo ar jaunas Saeimas ievēlēšanu vien netiek atrisinātas visas problēmas. Lasi

Article research

Pārskats par tautas attīstību 2008/2009 

Autors:Juris Rozenvalds, Ivars Ījabs, Tālis Tīsenkopfs, Jānis Ikstens, Iveta Reinholde, Andrejs Jakobsons u.c.

Šobrīd Latvija pārdzīvo nopietnāko krīzi pēc neatkarības atjaunošanas, turklāt tās cēloņi nav meklējami vienīgi neapdomīgā saimniekošanā. Neuzticēšanās demokrātiskām institūcijām, pilsoniskā pasivitāte, intereses trūkums par kopīgā labuma jautājumiem liecina, ka krīzes cēloņu meklējumos mums ir darīšana ar kādu plašāku fenomenu. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2009. gada pirmais pusgads 

Autors:Indra Dedze, Diāna Kurpniece, Juris Rozenvalds, Ieva Strode

Šajā izlaidumā profesors Juris Rozenvalds plašākā eiropeizācijas un demokratizācijas kontekstā parāda, ka attieksmē pret vairākiem demokrātijai svarīgiem jautājumiem Latvijas iedzīvotājiem raksturīgā politiskā kultūra ir salīdzinoši tuva tādām postpadomju valstīm kā Ukraina un Gruzija, kur demokrātiskās institūcijas ir ievērojami vājākas nekā pie mums. Lasi

Graudi 255x203

Latvijas sabiedrības demokratizācijas dinamikas izvērtējums 

Autors:Juris Rozenvalds

Demokratizācijas procesa izvērtējumu nevar uzskatīt par tīri akadēmisku pasākumu – tā galvenais mērķis ir sniegt plašai sabiedrībai un politikā profesionāli iesaistītiem cilvēkiem ieskatu problēmās un aktualizēt jautājumus, kam līdz šim sabiedrība nav pievērsusi pienācīgu uzmanību. Lasi

Gazmaska 255x203

Skolu reforma – 2004: atmiņas par nākotni 13

Autors:Juris Rozenvalds

Esmu pārliecināts, ka nepārdomātā un nemākulīgā 2004. gada reforma netiks īstenota pašreizējā veidolā, jo šaubos, ka ES pieļaus etniskā konflikta perēkļa veidošanos tās ietvaros. Kompromiss tiks panākts, jautājums tikai, kas to iniciēs un vai ārējas iejaukšanās gadījumā Latvijas sabiedrība nezaudēs iespēju efektīvi kontrolēt politisko darba kārtību. Lasi

Aptmsms 255x203

Demokrātija Irākas ēnā 4

Autors:Juris Rozenvalds

Pārstāvniecības demokrātijas efektīvai darbībai nepieciešami divi priekšnoteikumi - spēcīga un atbildīga politiskā elite, kā arī sabiedrības “apgaismota līdzdalība”. Abi Latvijā ir nepietiekami attīstīti un jācer, ka viedokļu sadursme par karu Irākā kalpos kā “demokrātijas skola”. Lasi

Cels 255x203

Monologu kultūras krīze  6

Autors:Juris Rozenvalds

Šķiet, integrācijas grūtības ir sākotnēji ieprogrammētas – elitei ir priekšstats, ka vienīgi latviešu politiķi zina, ko īsti krieviem Latvijā vajadzētu gribēt. Izplatīta ir naivā pārliecība, ka krievi ļaus izdarīt ar sevi to, kam latvieši izmisīgi pretojās okupācijas gados. Lasi