User profile default
Pēteris Strautiņš

Mani ieraksti (5)
Skaitikli 255x203(1)

Bez maiga grūdiena neiztikt 

Autors:Pēteris Strautiņš

Enerģētikai ir jāmainās fundamentāli, un tam notikt palīdzētu valsts politikas maiņa. Lasi

Finansu tirgi

Finanšu tirgu mainīgās svārstības 5

Autors:Pēteris Strautiņš

Nākamgad Latvijas ekonomikā gaidāma recesija. Bet atgriešanās pārāk tālā pagātnē nedraud. Lasi

Stadisana 255x203

Cik maksāt par nesamaksājamo? 

Autors:Pēteris Strautiņš

Nav iespējams radīt formulu, ar kuras palīdzību aprēķināt, cik procentus no pieejamo ekonomisko resursu "groza" veltīt melnajam stārķim, cik lapkoku praulgrauzim. Šādas izvēles var izdarīt, tikai pamatojoties uz pieredzē un intuīcijā balstītiem ekspertu spriedumiem. Lasi

Peteris 255x203

Kur ņemsim jaudu 2

Autors:Pēteris Strautiņš

Recenzija par Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu "Elektroenerģijas ražošanas jaunu bāzes jaudu ieviešanas scenārijs". Lasi

Article article

Cerot uz divriteni un hibrīdapsi 2

Autors:Pēteris Strautiņš

Recenzija par "Latvijas enerģētikas vīziju 2050". Lasi