User profile default
Andrejs Judins
Mani ieraksti (22)
6253692926 7f29a1ddc4

Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi 63

Autors:Ilona Kronberga, Andrejs Judins, et al

Ko tieši nozīmē „agrīnā prevencija”, un kāda ir tās loma izglītības iestāžu un tiesībsargājošo iestāžu speciālistu, sociālo pakalpojumu sniedzēju, kā arī vecāku un bērnu ikdienā? Lasi

Petijums

Atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā 80

Autors:Anvars Zavackis, Andrejs Judins, Ilze Dzenovska, Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Latvija ir viena no retajām ES dalībvalstīm, kur nav izveidota vienota valsts politika noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalstam un aizsardzībai. Lasi

Article research

Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā. Pētījuma kopsavilkums  2

Autors:Ilze Dzenovska, Andrejs Judins, Anvars Zavackis

Pētījuma uzdevums bija noskaidrot cietušo vajadzību nodrošinājumu Latvijā, apkopot ārvalstu praksi un izstrādāt rekomendācijas cietušo atbalsta sistēmas izveidei Latvijā.

 

Lasi

Andrejs Judins: Apcietinājums nav norma 

Autors:Andrejs Judins

"Apcietinājums ir izņēmums. Ir jādomā otrādi - visiem cilvēkiem ir tiesības uz brīvību, bet daži cilvēki, būdami brīvībā, var nodarīt pāri sabiedrībai," komentē PROVIDUS pētnieks Andrejs Judins. Lasi

Apciet

Apcietinājums Latvijas kriminālprocesā 4

Autors:Andrejs Judins, Ilona Kronberga

Situācija ar apcietinājuma kā drošības līdzekļa piemērošanu pēdējos gados ir būtiski uzlabojusies – samazinājies gan apcietināto personu absolūtais skaits, gan arī to īpatsvars ieslodzīto vidū; apcietinājuma piemērošanu reglamentējošās kriminālprocesuālās tiesību normas tiek konstruētas ievērojot cilvēktiesību starptautiskos standartus; drošības līdzekļa piemērošanas prakse ir kļuvusi daudz motivētāka – ierosinot apcietinājuma piemērošanu, procesa virzītāji ne vien norāda tā piemērošanas nepieciešamību, bet arī pamato to. Lasi

Sarkans 255x203(3)

Valsts līdzdalība recidīvā 1

Autors:Andrejs Judins

Latvijā nav iespējams noskaidrot, cik cilvēku pirmajā gadā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma ir izdarījuši jaunus noziegumus. Valsts institūciju statistikas dati nav derīgi recidīvās noziedzības iemeslu atklāšanai. Lasi

9417000 83d1fe2dd6

Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā 

Autors:Andrejs Judins, Ilona Kronberga

Pētījuma mērķis ir radīt analītisko bāzi un iegūt informāciju par recidīva noteikšanas pieejām citu valstu un Latvijas kriminālsodu izpildes un tiesu varas institūcijās (policijā, tiesās, Valsts probācijas dienestā (VPD), Ieslodzījumu vietu pārvaldē (IeVP)) un izstrādāt priekšlikumus recidīva noteikšanas pilnveidošanai, īpašu uzmanību pievēršot VPD un IeVP atbildības jomām. Lasi

Article research

Atjaunojošā justīcija nepilngadīgo noziedzības kontekstā: Baltijas valstis Eiropas dimensijā 1

Autors:Andrejs Judins, Krista Pelikana

Pētījuma fokusā ir atjaunojošās justīcijas filosofijas un principu ietekme uz kriminālās un juvenālās justīcijas tiesiskajiem instrumentiem Baltijas valstīs. Lasi

8331421271 d364a0b024

Atjaunojošais taisnīgums nepilngadīgo noziedzības kontekstā: Baltijas valstis Eiropas dimensijā 

Autors:Andrejs Judins

No 2009.gada 25.-27.novembrim sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS rīkoja konferenci „„Atjaunojošais taisnīgums nepilngadīgo noziedzības kontekstā: Baltijas valstis Eiropas dimensijā”. Lasi

2432980039 6930edb8a5

Ar brīvības atņemšanu nesaistītie drošības līdzekļi 

Autors:Andrejs Judins

Pētījuma mērķis ir sekmēt ar brīvības atņemšanu nesaistīto drošības līdzekļu aktīvu un efektīvu piemērošanu kriminālprocesā Latvijā.

Lasi