User profile default
Vita Tērauda

Sgi bilde

Lēmumu pieņemšana rīt uz brokastu laiku? 

Autors:Vita Tērauda

Pētījums skaidri norāda uz nepieciešamību stiprināt pārvaldes un Saeimas analītisko kapacitāti, lai Latvijā varētu iedzīvoties zināšanās balstīta lēmumu pieņemšana. Lasi

Rudzlauk 255x203

Attīstības lielceļš  1

Autors:Vita Tērauda

ANO Attīstības programma (UNDP) Latvijā darbojās no 1992. līdz 2005. gadam, sniedzot atbalstu valsts pārejas periodā un ieguldījumu tautas attīstībā. Noslēdzoties programmas darbam, aizvadītā laika būtiskākos ieguvumus komentē bijušie UNDP pārstāvji Latvijā, Tautas attīstības pārskatu galvenie redaktori, kā arī valsts pārvaldes institūciju un nevalstiskā sektora pārstāvji, kas bijuši UNDP sadarbības partneri. Lasi

Article research

Atklātība politisko partiju finansēšanā 1

Autors:Aivita Putniņa, Vita Tērauda, Inese Voika, Kārlis Streips, Nellija Ločmele, politologs Jānis Ikstens, Rihards Berugs, Andris Aukmanis, Diāna Kurpniece

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA Lasi

Logo fons

Transparency in the financing of political parties 

Autors:Aivita Putnina, Vita Terauda, Inese Voika

ABSTRACT

The main objective of the project executed in the time period from 1 February to 1 July was measurement of the funding spent during a pre-election campaign. The project was aimed at drawing attention to the possibilities of public control and achieving a greater transparency in the flows of political party financing. The study presents the gathered data and the process of project implementation, and includes recommendations as to how to improve transparency in the financing of political parties and public trust in Latvia.
Lasi