User profile default
Ilze Dzenovska

Mani ieraksti (18)
Petijums

Atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā 80

Autors:Anvars Zavackis, Andrejs Judins, Ilze Dzenovska, Ilona Kronberga, Sanita Sīle

Latvija ir viena no retajām ES dalībvalstīm, kur nav izveidota vienota valsts politika noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalstam un aizsardzībai. Lasi

Article research

Noziedzīgos nodarījumos cietušo vajadzību nodrošinājums: atbalsts viktimizācijas prevencijai Latvijā. Pētījuma kopsavilkums  2

Autors:Ilze Dzenovska, Andrejs Judins, Anvars Zavackis

Pētījuma uzdevums bija noskaidrot cietušo vajadzību nodrošinājumu Latvijā, apkopot ārvalstu praksi un izstrādāt rekomendācijas cietušo atbalsta sistēmas izveidei Latvijā.

 

Lasi

509580899 3a30e69a77

Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā 

Autors:Ilona Kronberga, Gatis Litvins, Sanita Sīle, Ilze Dzenovska

Pētījuma mērķis ir analizēt, pētīt 3 (trīs) Eiropas Savienības valstu normatīvo regulējumu un praktisko pieredzi attiecībā uz cietušo kompensācijas mehānismu, kā arī sniegt vadlīnijas un rekomendācijas, lai pilnveidotu cietušo kompensāciju mehānismu Latvijā. Lasi

Caula

Negribīgi ieraudzīta cietušo klātbūtne 

Autors:Ilze Dzenovska

Mēs neesam tik bagāti, lai sporādiski reaģētu, berot valsts līdzekļus caurā maisā jeb kā Latvijā vajadzētu izprast kolektīvās un individuālās traumas. Lasi

Article article

Atbalsts visvājākajam 

Autors:Ilze Dzenovska

Noziedzīgs nodarījums ir konflikts, kura atrisināšanai un radīto seku likvidēšanai vai novēršanai tiek izmantota kriminālā justīcija. Tā tradicionāli priekšroku dod represīvām metodēm, tomēr Latvijā esošais augstais recidīvs liecina, ka sabiedrības drošība un cilvēku drošības izjūta caur represīviem sodiem nepieaug. Lasi

383056093 c2897d7426

Atjaunojot taisnīgumu 2

Autors:Ilze Dzenovska

Augstas proves izlīgums ir tad, ja cietušais saņem kompensāciju un izskan vārds „piedodiet!”. Lasi

Vilki 255x203

Strādāt ar konfliktu 3

Autors:Ilze Dzenovska, Ulla Zumente - Stīla

Konflikti var būt arī konstruktīvi un pozitīvi, radīt pārmaiņas un veicināt progresu. Lasi

Policija 255x203(1)

Policija, lūdzu atvērt(ību)! 7

Autors:Ilze Dzenovska, Inese Avota

Latvija nav tik bagāta, lai ik pa brīdim bērtu naudas riekšavas policijas caurajās bikšu kabatās. Ir jānoņem mēri un jāšūdina jauns ancuks. Lasi

Policija 255x203(2)

Police, Please Open Up! 

Autors:Inese Avota, Ilze Dzenovska

Latvia is not rich enough to keep pouring money into the torn pockets of the police. We must take the measurements. Cut the cloth. And sew a new suit. Lasi

Msgl 255x203

Eiropas ģimenes izvēles brīvība 5

Autors:Ilze Dzenovska

Eiropā jauniem cilvēkiem vērtību augšgalā joprojām atrodas ģimene. Tā var izpausties laulības formā vai kopdzīves modelī, kas ir plaši sastopams franču jauniešu vidū - vispirms sāk dzīvot kopā, tad ir bērni, un pēc tam varbūt apprecas. Manuprāt, Francijā būtu jāatzīst, ka laulība ir izzūdoša parādība, un kam gan tā nepieciešama?! Lasi