User profile default
Jānis Ikstens
Mani ieraksti (41)
Article research

Pārskats par tautas attīstību 2008/2009 

Autors:Juris Rozenvalds, Ivars Ījabs, Tālis Tīsenkopfs, Jānis Ikstens, Iveta Reinholde, Andrejs Jakobsons u.c.

Šobrīd Latvija pārdzīvo nopietnāko krīzi pēc neatkarības atjaunošanas, turklāt tās cēloņi nav meklējami vienīgi neapdomīgā saimniekošanā. Neuzticēšanās demokrātiskām institūcijām, pilsoniskā pasivitāte, intereses trūkums par kopīgā labuma jautājumiem liecina, ka krīzes cēloņu meklējumos mums ir darīšana ar kādu plašāku fenomenu. Lasi

Ikstens 255x203

Cik var runāt par naudu?! 2

Autors:Jānis Ikstens

Recenzija par pētījumu Maksa par demokrātiju: vai partijas jāfinansē no valsts budžeta?. Lasi

Article research

Latvijas – Krievijas attiecības: vietējā un starptautiskā dimensijā 2

Autors:Nils Muižnieks, Aivars Tabuns, Brigita Zepa, Inese Šūpule, Jānis Ikstens, Aadne Aasland, Ilze Šulmane, Ivars Ījabs, Žaneta Ozoliņa, Airis Rikveilis, Vyacheslav Dombrovsky, Alfs Vanags, Andris Sprūds, Toms Rostoks, Aija Lulle, Rasma Kārkliņa, Imants Lieģis

Rakstu krājums faktiski iever sevī divas grāmatas: viena par latviešu-krievu attiecībām Latvijā un otra par Latvijas – Krievijas attiecībām”, stāsta krājuma redaktors SPPI direktors Nils Muižnieks. Lasi

Article research

„Latvijas – Krievijas attiecības: vietējā un starptautiskā dimensijā” („Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions”) 

Autors:Nils Muižnieks, Aivars Tabuns, Brigita Zepa, Inese Šūpule, Jānis Ikstens, Aadne Aasland, Ilze Šulmane, Ivars Ījabs, Žaneta Ozoliņa, Airis Rikveilis, Vyacheslav Dombrovsky, Alfs Vanags, Andris Sprūds, Toms Rostoks, Aija Lulle, Rasma Kārkliņa, Imants Lieģis

Rakstu krājums faktiski iever sevī divas grāmatas: viena par latviešu-krievu attiecībām Latvijā un otra par Latvijas – Krievijas attiecībām”, stāsta krājuma redaktors SPPI direktors Nils Muižnieks. Lasi

Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2006. gada pirmais pusgads 

Autors:Linda Austere, Jānis Ikstens, Inese Voika

ANOTĀCIJA

Trešajā izdevuma Korupcijas °C izlaidumā galvenā uzmanība ir pievērsta politisko partiju korupcijas tematikai un tam, kā Latvijā iespējams šo korupciju mazināt. Inese Voika aplūko politiskās korupcijas mazināšanas praktiskās iespējas pirms 9. Saeimas vēlēšanām. Savukārt Jānis Ikstens analīzē politisko partiju korupcijas strukturālos faktorus Latvijā.
Lasi

Parpret 255x203

Priekšvēlēšanu kampaņu regulējums Latvijā 3

Autors:Jānis Ikstens

Politikas kopsavilkums (Policy brief)

Priekšvēlēšanu kampaņa ir kļuvusi par Latvijas politiskā procesa centrālo elementu, kam būtu jāveicina pastāvošā politiskā režīma leģitimitāti. Tomēr kampaņas tiesiskais regulējums un prakse liek apšaubīt demokrātijas fundamentālā principa „viens pilsonis, viena balss” ievērošanu un stimulus politisko partiju darbībai likuma ietvaros. Šai politikas kopsavilkumā ir ieskicētas nozīmīgākās priekšvēlēšanu kampaņas attīstības tendences, Latvijā izplatītākās problēmas un iezīmēti trīs atšķirīgi varianti šo problēmu risināšanai.
Lasi

Poker 255x203

Pēcvēlēšanu neērtie jautājumi 4

Autors:Jānis Ikstens

Ņemot vērā kampaņas iezīmes Rīgā un domājot par nākotni, ir jāatbild, vai un kā ir iespējams sarīkot brīvas un godīgas vēlēšanas, ja valstī pastāv divas mediju telpas un katra no tām spēlē pēc kardināli atšķirīgiem noteikumiem? Lasi

Muca 255x203

JL: bet mums ir Repše! 13

Autors:Jānis Ikstens

Vispārīguma un nekonkrētības sajūta pārņem, salīdzinot JL Saeimas vēlēšanām radīto, lasītāju ļoti tieši uzrunājušo priekšvēlēšanu programmu ar platformu Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Taču šīs partijas platformai nav nozīmes. Visu izšķir Repše. Lasi

Frizieris 255x203

TB/LNNK: esam nacionālie advokāti 3

Autors:Jānis Ikstens

Platformā iekļautas dažas tēzes, kas uzskatāmas par sava veida nodevām laikam. Šķiet, ka tieši ar izaugsmi saistītajos jautājumos tik pieredzējušai partijai kā TB/LNNK pietrūcis konkrētāku uzstādījumu, kas mundri rezonētu potenciālajos vēlētājos. Lasi

Aaki 255x203

TP: makšķerējam ar pliku āķi 3

Autors:Jānis Ikstens

Kaut partijas platforma nerada pārliecību par TP gludu darbošanos ETP, partijas spēja mainīt un mainīties ir pelnījusi augstu novērtējumu. “Apzināmies atbildību par saviem solījumiem.” Bet ceram, ka sabiedrības atmiņa ir īsa un klonētām Stendzenieka reklāmām pakļāvīga. Lasi