User profile default
Maija Kāle
Mani ieraksti (4)
Market

Latvija kā palīdzības sniedzēja  

Autors:Maija Kāle

Atgūstot neatkarību, Latvijai attīstības palīdzība bija jāformulē apzināti, jo iepriekšējas „iestrādes” palīdzības sniegšanā, kā tas, piemēram, bija Čehijai (sadarbība ar dažādām valstīm Āfrikā), Latvijai nebija. Kā Latvija kļuva par „demokrātijas eksporta valsti”? Lasi

Market

Latvija kā palīdzības sniedzēja 

Autors:Maija Kāle

Atgūstot neatkarību, Latvijai attīstības palīdzība bija jāformulē apzināti, jo iepriekšējas „iestrādes” palīdzības sniegšanā, kā tas, piemēram, bija Čehijai (sadarbība ar dažādām valstīm Āfrikā), Latvijai nebija. Kā Latvija kļuva par „demokrātijas eksporta valsti”? Lasi

Business

PĒTĪJUMS: Biznesa kultūra un vērtības Baltijas valstīs 

Autors:Maija Kāle, Gints Klāsons, Ieva Šterna

Vispievilcīgākā uzņēmējdarbības vide ir Igaunijā, visproblemātiskākā - Lietuvā, kamēr Latvija, lai gan atzīta par diezgan labvēlīgu, tomēr uzskatāma par vidi ar specifiskām problēmām. Lasi

Article research

The European Union and Development Aid: a Case Study of the Republic of Latvia 

Autors:Maija Kāle, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Maģistra darbs ilustrē Eiropas standartu ieviešanas procesus, pievēršoties noteiktām institūcijām - palīdzības sniedzējām. Konceptualizējot 'Eiropeizāciju' kā strukturālu pārmaiņu procesu, kurā valstis pārņem Eiropas Savienības likumus, pētījumā analizēts, kā Latvijas Republika akceptē un ievieš ES normas, noteikumus un vērtības, kas saistās ar attīstības palīdzību.
Lasi