User profile default
Zoja Gorbušina

Mani ieraksti (1)
Taures 255x203

Interpretāciju karš 5

Autors:Zoja Gorbušina

Kara tehnika, sagrautās pilsētas, cilvēku upuri pat ar visu savu biedējošo izteiksmīgumu bija tikai aisberga augšējā daļa, jo zem avīžu virsrakstu veiklajiem formulējumiem slēpās ASV un Krievijas pretrunīgās ideoloģijas. Lasi