User profile default
Indra Dedze
Mani ieraksti (3)
Article research

Korupcijas °C. Pārskats par korupciju un pretkorupcijas politiku Latvijā. 2009. gada pirmais pusgads 

Autors:Indra Dedze, Diāna Kurpniece, Juris Rozenvalds, Ieva Strode

Šajā izlaidumā profesors Juris Rozenvalds plašākā eiropeizācijas un demokratizācijas kontekstā parāda, ka attieksmē pret vairākiem demokrātijai svarīgiem jautājumiem Latvijas iedzīvotājiem raksturīgā politiskā kultūra ir salīdzinoši tuva tādām postpadomju valstīm kā Ukraina un Gruzija, kur demokrātiskās institūcijas ir ievērojami vājākas nekā pie mums. Lasi

Article research

Pamatizglītību nepabeigušie skolēni 

Autors:Indra Dedze

Starptautiskais pētījums ‘Pamatizglītību nepabeigušie skolēni’ tapa kā sešu valstu izglītības politikas centru pētījumu rezultāts ar secinājumiem, kas iziet ārpus tā dalībvalstu izglītības sistēmu konteksta un vērtē bijušo sociālisma valstu izglītības sistēmu vājumu attiecībā uz sociālo iekļaušanu cilvēka izglītībai un izaugsmei svarīgākajā posmā – pamatskolā. Lasi

Article research

Savlaicīgu pamatizglītības apguvi traucējošo faktoru kopums 4

Autors:Indra Dedze, Maiga Krūzmētra, Ingrīda Mikiško

Pētījums fiksē faktorus, kuri visbūtiskāk ietekmē atbiršanu no obligātās pamatskolas izglītības, un dod ieteikumus situācijas uzlabošanai, lai Latvija varētu īstenot Eiropas Savienības dalībvalstu izvirzīto mērķi paaugstināt pamatizglītības kvalitāti un vidējo izglītību ieguvušo jauniešu skaitu, kas šobrīd Latvijā ir viens no zemākajiem ES. Lasi