User profile default
Evita Goša
Mani ieraksti (2)
Pareizas kastites

Kulieties, kā protat! 5

Autors:Evita Goša

Laikā, kad Latvija turpina zaudēt izglītotus cilvēkus, vajadzētu domāt, kā visiem tās ļaudīm neatkarīgi no viņu etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma un seksuālās orientācijas radīt piederības sajūtu un lepnumu par savu valsti. Lasi

Benkis 255x203

Iekļauj vārdos, izslēdz darbos 7

Autors:Evita Goša

Nav nozīmes sabiedrības integrācijas politikas dokumentos ierakstīt, ka dažādība ir mūsu valsts priekšrocība un bagātība, ja Integrācijas sekretariāts neslēpti veic darbības, kas vienu no mazākumgrupām izslēdz no līdzdalības integrācijas politikas veidošanā. Lasi