User profile default
Aleksejs Šņitņikovs

Mani ieraksti (8)
12727110013 5c69a8acc9 z

Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas identitātes 13

Autors:Ivars Ījabs, Toms Rostoks et al

Latvijas Universitātes pētnieki piedāvā kolektīvu monogrāfiju ar mērķi aplūkot nacionālās identitātes daudzveidīgās izpausmes. Lasi

Riteni 255x203

Kukuļus nosodām, bet dosim 1

Autors:Aleksejs Šņitņikovs

Latvijas iedzīvotāju acīs birokrāts joprojām saistās ar patvaļu, no kuras bail, un kuru vajag pielabināt ar pakalpīgu attieksmi, dāvanu vai kukuli. Lasi

Logo fons

Is Cultural Trauma an Impediment to Society Integration? 

Autors:Aleksejs Šņitņikovs, Ilze Boldane

The painful social experience and collective fear of ethnic Latvians rooted in the historical memory hinder formation of such relations among the ethnical groups in Latvia prevailed by mutual trust and confidence. Lasi

Bralkap 255x203(1)

Kultūras trauma - šķērslis sabiedrības integrācijai? 3

Autors:Aleksejs Šņitņikovs, Ilze Boldāne

Latviešu pārdzīvotās sociālās sāpes un kolektīvas bailes, kuras sakņojas vēsturiskajā atmiņā, apgrūtina tādu attiecību izveidi starp Latvijā dzīvojošajām etniskajām grupām, kurās valdītu savstarpējā paļāvība un uzticēšanās. Lasi

0 izvele 255x203

Vai etniskā mobilizācija iet roku rokā ar sabiedrības integrāciju? 3

Autors:Aleksejs Šņitņikovs

Pēdējā laikā Latvijā notiek “etniskā mobilizācija” - etniskās grupas skaidrāk apzinās savu etniskumu un ir kļuvušas mērķtiecīgas centienos saglabāt savu identitāti. Diemžēl tas ne vienmēr tiek līdzsvarots ar pilsoniskās apziņas veidošanos. Lasi

0 pikets 255x203

Vai augstākā izglītība Latvijā ir ekonomiski efektīva? 8

Autors:Aleksejs Šņitņikovs

Ekonomiskās efektivitātes kritērijs liek atteikties no uzskata, ka augstākā izglītība ir pati par sevi neapšaubāms labums. Izglītība var tikt pielīdzināta investīcijai cilvēkkapitālā un jautājums ir, vai ieguvumi no tās attaisno līdzekļu ieguldījumu vienā vai otrā izglītības veidā. Lasi

Article research

Nodarbinātības tendences LU absolventu vidū 

Autors:Aleksejs Šņitņikovs, Sanita Vanaga

Jāatzīst, ka pašlaik Latvijā augstākā izglītība nosacīti var tikt nosaukta par bezmaksas. Lasi

Article research

Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Pārskats par izglītību Latvijā 2000. gadā 6

Autors:SFL programma "Pārmaiņas izglītībā"

"Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Lasi