29
Džerijs Šterns

SABIEDRĪBA nav tikai indivīdu kopa. Sabiedrībā cilvēkus vieno kopējas saites - politika, kultūra, arī atbildība par savu valsti un citas, kuru uzturēšanā tā vai citādi iesaistās jebkurš sabiedrības loceklis.
http://www.draugiem.lv/sabiedriba

Mani ieraksti (1)
Arodbiedrību protesta akcija Latvijā

Kāpēc Latvijas sabiedrība necīnās 

Autors:Džerijs Šterns

Nesen mēģināju tā rāmi un bez emocijām pasmadzeņot, kāpēc gan vietējā sabiedrība tik vāji iestājas par savām tiesībām, kaut iemeslu mums dažubrīd būtu pat vairāk kā dažai karstu protestu zemei. Protams, bez emocijām tomēr nesanāca, taču pāris interesantas domas, ar kurām gribētu arī dalīties, tomēr procesā radās. Lasi