User profile default
Ivars Austers
Mani ieraksti (6)

Ivars Austers: Līdzdalības iespējas palielina varas sajūtu 

Autors:Ivars Austers

LU profesors sociālajā psiholoģijā Ivars Austers komentē jaunās līdzdalības iespējas internetā.

Interneta platformā ManaBalss.lv ir ierosināta iniciatīva, kas paredz — klātienē vai elektroniski savācot 10 000 Latvijas iedzīvotāju parakstu, ikvienai sabiedrībā dzimušajai idejai ir iespēja nonākt Saeimas dienaskārtībā.

Piektdien, 1. jūlijā, Saeimai ārkārtas sēdē būs jālemj, vai šo ierosinājumu nodot tālāk izskatīšanai parlamentā.
Lasi

Article research

Tolerances jautājumi skolā 27

Autors:Ivars Austers, Marija Golubeva, Ieva Strode

Darbs tiecas izpētīt pastāvošās skolotāju attieksmes pret dzīvi un skolēniem, konstatēt tajās cieņas un tolerances potenciālu un akcentēt labo praksi un pedagoģijas zinātnieku ieteikumus. Lasi

Article research

Skolotāju tolerances barometrs 

Autors:Marija Golubeva, Ivars Austers, Ieva Strode

Pētījuma gaitā tika izvērtētas skolotāju attieksmes pret tolerances audzināšanu skolā un pret pašu skolotāju lomu tolerances veicināšanā.

Lasi

Uz solina 255x203(1)

Par toleranci nerunājiet 23

Autors:Ivars Austers

Skolotāju viedokļi par toleranci būtiski neatšķiras no sabiedrības kopumā. Viņiem piemīt tendence uzskatīt, ka tolerances mācīšana skolā ir „uzspiesta dienaskārtība”. Lasi

Article research

Daudzveidība ienāk latviešu skolās. Mazākumtautību bērnu integrācija latviešu skolu vidusskolas klasēs 

Autors:Ivars Austers, Marija Golubeva, Maksims Kovaļenko, Ieva Strode

Pētījuma gaitā tika izvērtēta latviešu skolu spēja nodrošināt saviem audzēkņiem neatkarīgi no viņu etniskās izcelsmes un dzimtās valodas vienādas iespējas individuālai attīstībai un izglītībai. Tika izvērtēta skolotāju gatavība strādāt ar etniski un lingvistiski jauktajām klasēm, kā arī skolotāju un skolēnu attieksme pret mazākumtautību skolēnu ienākšanu latviešu skolas vidē. Lasi

Izvele 255x203

Kādi bija latviešu un cittautiešu argumenti par vai pret Latviju ES? 13

Autors:Ivars Austers

Pieņemot lēmumu par savu viedokli referendumā Latvijas pilsoņi, atkarībā no savas etniskās piederības, ir izmantojuši atšķirīgus argumentus.Viens virziens, kurā iespējams meklēt dažus pieņēmumus par šīm etniskajām atšķirībām, ir referendumā izdarītās izvēles saistība ar informētību un aktivitāti informācijas vākšanā. Lasi