User profile default
Ainārs Dimants
Mani ieraksti (6)
Pirksti 255x203

Privilēģija klusēt  4

Autors:Ainārs Dimants

Tiesas prasībai žurnālistam atklāt informācijas avotu ir jābūt samērīgai — salāgojot šo prasību ar iegūtās un publicētās informācijas sabiedrisko nozīmīgumu. Lasi

Logo fons

Reiterna nama sarkanais stūrītis. 

Autors:Ainārs Dimants

Žurnālistu savienība – neizmantotā profesionalizācijas iespēja

Sarkanais stūrītis – šī padomju dzīves sastāvdaļa – laikam gan ir cēlusies no svētbildes vietas pareizticīgo un vecticībnieku mājās, ko tik skaisti ir aprādījuši krievu literatūras klasiķi. Kā lampiņu apspīdēta ikona sarkanajā stūrīti – tāda līdz šim ir bijusi Žurnālistu savienības loma atjaunotajā Latvijā. Ikgadējais konkurss „Žurnālistikas cerība” uzskatāms par vienīgo sistemātisko un produktīvo šīs profesionālās apvienības aktivitāti žurnālistikas kvalitātes nodrošināšanai. Nekas cits, ja vien neskaita uzrakstu „Žurnālistu nams” pie Reiterna nama smagajām durvīm, jau kopš 1992. gada neliecina par šīs organizācijas lielo potenciālo ietekmi uz Latvijas žurnālistu profesionalizāciju.
Lasi

0 cels 255x203

Ceļš izvēlas gājēju, nevis gājējs “ceļu” 2

Autors:Ainārs Dimants

Vai, pirmām kārtām, nodrošināt pozitīvu stabilitāti, respektīvi, valsts attīstības virzību makrolīmenī – ekonomisko izaugsmi, integrāciju Rietumos, latviešu valodu kā sabiedrības integrācijas pamatu? Vai arī, saglabājot šo stabilitāti, panākt pozitīvas pārmaiņas valsts pārvaldē – tās efektivitāti sabiedrības labā, atklātumu, taisnīgumu un cīņu pret korupciju? Tāda bija vēlētāju vairākuma izvēles situācija 8.Saeimas vēlēšanās. Rezultāti nepārprotami liecina, ka nobalsots ir par pozitīvām pārmaiņām, saglabājot virziena stabilitāti. Lasi

Ronis 255x203

Vēlēšanās nepērkam partiju, bet gan sapni 

Autors:Ainārs Dimants

Portāla politika.lv Vēlēšanu sadaļas redaktors Ainārs Dimants analizē vēlēšanu kampaņu sarunā ar reklāmas aģentūras Adel Saatchi & Saatchi direktoru Vari Lāzo, politikas zinātnes profesoru Jāni Peniķi, sabiedrisko attiecību pasniedzēju Vitu Savicku un sociālantropologu Klāvu Sedlenieku Lasi

Eiroapavi 255x203

Eiropa, nāc mājās! 6

Autors:Ainārs Dimants

Nākamie divi gadi pirms Latvijas referenduma par iestāšanos ES sakrīt ar visas Eiropas diskusiju par ES nākotni, kas ir vienreizēja iespēja panākt tālejošus risinājumus ES kā nacionālu valstu savienībai ar spēcīgām federatīvām iezīmēm. Lasi

Premjers 255x203

Vara, vara, kam tā vara, ja tev īstas jēgas nav 42

Autors:Ainārs Dimants

2. Sabiedriskās politikas forums. Trešdiena, 2001.gada 25.jūlijs, ar to diez vai ieies Latvijas vēsturē, taču klātesošie, esmu pārliecināts, neaizmirsīs vismaz dažus īstas atklāsmes brīžus... Lasi