Reinis 004bw
Reinis Āboltiņš

Ar zināšanu un informācijas bagāžu politikas zinātnē un starptautiskajās cilvēktiesībās un humanitārajās tiesībās ir riskanti vērties pasaulē, jo visos virzienos rēgojas potenciāls izaugsmei gan indivīda, gan grupu, gan sabiedrības, gan valstu līmenī. Profesionālās gaitas devušas iespēju vienlaikus gan izpausties, gan pilnveidot sevi gan valsts, gan privātā vidē, gan nevalstiskajā sektorā tādos tematos, kā mazākumtautību tiesības, sabiedrības integrācija, attīstības sadarbība, sabiedriskās attiecības un interešu pārstāvniecība, enerģētika un vide. Uzskatu, ka jebkura situācija, pat šķietami visgarlaicīgākā, dod iespēju uzzināt ko jaunu, nonākt pie jaunām atziņām. Kad sakrājas, tad dažreiz ir vērts pastāstīt arī citiem un paklausīties, ko stāsta citi.

Par atomelektrostaciju bīstamību 

Autors:Reinis Āboltiņš

"Mums vajadzētu satraukties par AES būvi Kaļiņingradā vai Baltkrievijā, jo šīm divām valstīm nekādi Eiropas Savienības kodoldrošības standarti nav jāievēro un nevienam nav jāatskaitās," komentē PROVIDUS pētnieks Reinis Āboltiņš. Lasi

Diskusija: Latvijas izvēle 2010. Sergejs Kruks, Pauls Raudseps 10

Vēlētāji parādījuši — Latvijai vajag jauna tipa politiķi — godīgu un kompetentu. Lūk, viena no atziņām, kas izskanēja portālu politika.lv un satori.lv diskusiju cikla Argumenti kārtējā sarunā šā gada 6.oktobrī. diskusija norisinājās starp žurnāla Ir komentētāju Paulu Raudsepu un RSU asociēto profesoru Sergeju Kruku. Viņi analizēja gan Latvijas vēlētāju izvēli, gan iezīmēja iespējamās valdības koalīcijas, gan arī vērtēja mediju lomu un atbildību vēlēšanu kampaņās un iznākumā. Piedāvājam fragmentus no šīs diskusijas.

Diskusija notika ¼ Satori grāmatnīcā
Lasi

Article article

Enerģētika priekšvēlēšanu programmās pirms 2010.gada vēlēšanām 

Autors:Reinis Āboltiņš

Partiju programmas pirms 10.Saeimas vēlēšanām vērtē Reinis Āboltiņš Lasi

Dzirnas 255x203(2)

Par enerģētiku — vispārīgi vai neko 

Autors:Reinis Āboltiņš

Partijas, ja vispār programmās minējušas enerģētikas jautājumus, tad to formulējumi ir vai nu ļoti vispārīgi, vai tik konkrēti, ka acīmredzami nav īstenojami dzīvē. Lasi

Radiators 255x203

Tāds karstums! 17

Autors:Reinis Āboltiņš

Reti kurš apzinās, ka ekstrēmu temperatūru parādīšanās mēreni kontinentāla klimata joslā, iespējams, ir cilvēka izraisītu klimata pārmaiņu rezultāts. Lasi

Putni uz drats 255x203

Gudra elektrība gaišākai nākotnei 1

Autors:Reinis Āboltiņš

Gudros tīklus neizvēlas un tajos neiegulda tikai tādēļ vien, ka “gudrie” izklausās labāk nekā “dumjie”. Tajos izvēlas ieguldīt, lai nākotnē elektroenerģija būtu pieejama vēl plašāk, vēl stabilāk, vēl uzticamāk. Lasi

Sizijs 255x203

Nominatīvs — Kas? — nenoteiktība. Lokatīvs — Kur? — Kopenhāgenā 3

Autors:Reinis Āboltiņš

Viens no COP15 neveiksmes cēloņiem ir veids, kādā notikuma saimnieki vadīja šo ļoti gaidīto un svarīgo sanāksmi, uz kuru tika liktas, iespējams, pat pārspīlētas cerības. Lasi

8180200197 b1717d3b4c

Kas ir klimata pārmaiņas? 4

Autors:Reinis Āboltiņš

Vai pasaule ir neatgriezenisku klimata pārmaiņu priekšā? Viedokļu sadursmes, informācija, piedāvājumi situācijas risināšanai, lēmumi – pasaules klimata sanāksmē 193 valstu pārstāvji centīsies vienoties par planētas klimata sistēmai draudzīgāku saimniekošanu. Vai 18.decembrī saņemsim atbildes un kādas tās būs? Sekojiet norisēm ar politika.lv sadaļas COP15 palīdzību. Lasi

Cross 255x203

Kompleksā glābšana 1

Autors:Reinis Āboltiņš

Energoefektivitātes pasākumi, kas nav nemaz tik dārgi, ir jāveic iespējami ātri un gan ražošanas, gan patēriņa pusē. Elektrības ražotāji jau regulē paši sevi un ievieš efektīvākas enerģijas ražošanas tehnoloģijas. Problemātiskie sektori ir mājsaimniecības un transports – šajos sektoros ieguldījumi energoefektivitātē pagaidām vēl nepakļaujas loģiskiem ekonomiskiem aprēķiniem. Lasi

Debono 255x203

Es nelietoju kaklasaiti katru dienu 1

Autors:Reinis Āboltiņš

Domāšana ir modeļu, paraugu veidošana, bet radošums ir spēja šos paraugus mainīt. Lasi