Reinis 004bw
Reinis Āboltiņš

Ar zināšanu un informācijas bagāžu politikas zinātnē un starptautiskajās cilvēktiesībās un humanitārajās tiesībās ir riskanti vērties pasaulē, jo visos virzienos rēgojas potenciāls izaugsmei gan indivīda, gan grupu, gan sabiedrības, gan valstu līmenī. Profesionālās gaitas devušas iespēju vienlaikus gan izpausties, gan pilnveidot sevi gan valsts, gan privātā vidē, gan nevalstiskajā sektorā tādos tematos, kā mazākumtautību tiesības, sabiedrības integrācija, attīstības sadarbība, sabiedriskās attiecības un interešu pārstāvniecība, enerģētika un vide. Uzskatu, ka jebkura situācija, pat šķietami visgarlaicīgākā, dod iespēju uzzināt ko jaunu, nonākt pie jaunām atziņām. Kad sakrājas, tad dažreiz ir vērts pastāstīt arī citiem un paklausīties, ko stāsta citi.

Energy

Enerģētikas stratēģijai jābūt stratēģiskai* 

Autors:Reinis Āboltiņš

Enerģētikas stratēģijas līdz 2030. gadam sākotnējā versija izpelnījās nopietnu kritiku. Kas jāņem vērā, veidojot jaunu stratēģijas variantu? Lasi

Tunelis

Valstij neērtā enerģija 2

Autors:Reinis Āboltiņš

Sabiedrībai tiek aktīvi stāstīts, ka zaļā enerģija jau rīt cels elektrības tarifu un daudzi tam notic. Tomēr dabas gāzei uz tarifu ir ievērojami lielāka ietekme, nekā atjaunojamajiem energoresursiem. Lasi

000769780006c

Visagina, jeb Pusnakts stundā Rīgā viss mierīgi 

Autors:Reinis Āboltiņš

Pusnakts stundā Rīgā viss mierīgi. Apmēram tā var raksturot līdz nesenam laikam valdījušo situāciju, kad Visaginas AES projekta virzītāji un atbalstītāji ar nekonkrētiem, bet drošiem soļiem devās uz priekšu, vai nu nejauši vai jauši atstājot neatbildētus daudzus būtiskus jautājumus. Situācija ir mazliet mainījusies, parādījusies konkrētība un līdz ar to arī nedrošība soļos. Rīgā parādījies nemiers. Lasi

Kukainis

Silts. Siltāks. Bet ne karsts 

Autors:Reinis Āboltiņš

Vienīgi kompleksa pieeja un risinājumi spēs nodrošināt reālu, nevis tikai formālu energoefektivitātes prasību ievērošanu un attieksmes maiņu. Lasi

Izlietne

Ar sviestmaizi un TV vairs nepietiek 

Autors:Reinis Āboltiņš

Krievijā pilsonis ir pateicis, ka ir noguris no šīs sistēmas. Viņš grib, lai valsts pret viņu attiektos kā pret pilsoni, nevis kā feodālis pret savu dzimtzemnieku. Lasi

Reinis 004bw

Par domāšanu ārpus kastes 9

Autors:Reinis Āboltiņš

Par domāšanu ārpus kastes[1]

Dedzīga tuvāku mīlestība, cieša apņemšanās un nešaubīga izdarīšana iespēj visu! Šo Krišjāņa Valdemāra leģendāro moto jāpapildina ar vēl kādu 21.gadsimtā funkcionējošai valsts pārvaldei ļoti nepieciešamu atziņu – augstākminētās vērtības [efektīvāk] darbojas, ja darītājs pirmkārt, ir spējīgs domāt ārpus aizspriedumu un dogmu žņaugiem un, otrkārt, ir spējīgs un uzdrošinās arī rīkoties ārpus kastes.
Lasi

Malka 255x203

Enerģētikai jābūt enerģiskai 

Autors:Reinis Āboltiņš

Partijas enerģētikai savās programmās ir pievērsušas visai maz uzmanības. Rodas sajūta, ka enerģētika ir tik maznozīmīga nozare, ka to nav vērts pat ar vārdu pieminēt.

Lasi

Article article

Enerģētika partiju priekšvēlēšanu programmās  

Autors:Reinis Āboltiņš

Partiju programmas pirms 11.Saeimas vēlēšanām vērtē enerģētikas eksperts Reinis Āboltiņš. Lasi

Sauleszaki 255x203

Izejot [ne]izslēdziet gaismu! 

Autors:Reinis Āboltiņš

Izturēties taupīgāk pret dabas resursiem un savu personīgo budžetu turpmāk liks ne tikai Eiropas Savienības direktīvas, bet arī veselais saprāts. Lasi

Griezas 255x203

Bez kodolspēka neiztikt 21

Autors:Reinis Āboltiņš

Ja vēlamies nekavējoties slēgt tās AES, kam nav nekāda sakara ar Japānas notikumiem, tad būtu tikai godīgi ar līdzīgu entuziasmu pārtraukt ražot vieglās automašīnas, cigaretes un alkoholu. Lasi