Reinis 004bw
Reinis Āboltiņš

Ar zināšanu un informācijas bagāžu politikas zinātnē un starptautiskajās cilvēktiesībās un humanitārajās tiesībās ir riskanti vērties pasaulē, jo visos virzienos rēgojas potenciāls izaugsmei gan indivīda, gan grupu, gan sabiedrības, gan valstu līmenī. Profesionālās gaitas devušas iespēju vienlaikus gan izpausties, gan pilnveidot sevi gan valsts, gan privātā vidē, gan nevalstiskajā sektorā tādos tematos, kā mazākumtautību tiesības, sabiedrības integrācija, attīstības sadarbība, sabiedriskās attiecības un interešu pārstāvniecība, enerģētika un vide. Uzskatu, ka jebkura situācija, pat šķietami visgarlaicīgākā, dod iespēju uzzināt ko jaunu, nonākt pie jaunām atziņām. Kad sakrājas, tad dažreiz ir vērts pastāstīt arī citiem un paklausīties, ko stāsta citi.

Mani laikaskopi (1)
Eyes manish 1453353658

Visaginas AES projekts 

Autors:Reinis Āboltiņš

Arvien lielāku aktualitāti iegūst diskusija par Latvijas iespējamo piedalīšanos Lietuvas Visaginas atomelektrostacijas projektā. Laika un partneru spiedienu arvien vairāk izjūt gan politiķi, gan amatpersonas, gan enerģētikas nozares uzņēmumi. Jo tuvāk nāk brīdis, kad jāparaksta saistoši dokumenti un līgumi, jo intensīvākas kļūst diskusijas, arvien spilgtāk iezīmējas viedokļu daudzveidība un pretrunas. Reinis Āboltiņš sadarbībā ar Politika.lv piedāvā politikas vērotājiem laikaskopu, kas palīdzēs atskatīties uz līdz šim notikušajām ar Visaginas AES projektu saistītajām aktivitātēm un sekot līdzi notikumu attīstībai turpmāk.

* Laikaskopa veidošanā izmantoti publiski pieejami informācijas avoti un resursi: VAES projekta virzītāju, organizāciju un institūciju viedokļi un informācija, mediju ziņas u.c.
Skati