Reinis 004bw
Reinis Āboltiņš

Ar zināšanu un informācijas bagāžu politikas zinātnē un starptautiskajās cilvēktiesībās un humanitārajās tiesībās ir riskanti vērties pasaulē, jo visos virzienos rēgojas potenciāls izaugsmei gan indivīda, gan grupu, gan sabiedrības, gan valstu līmenī. Profesionālās gaitas devušas iespēju vienlaikus gan izpausties, gan pilnveidot sevi gan valsts, gan privātā vidē, gan nevalstiskajā sektorā tādos tematos, kā mazākumtautību tiesības, sabiedrības integrācija, attīstības sadarbība, sabiedriskās attiecības un interešu pārstāvniecība, enerģētika un vide. Uzskatu, ka jebkura situācija, pat šķietami visgarlaicīgākā, dod iespēju uzzināt ko jaunu, nonākt pie jaunām atziņām. Kad sakrājas, tad dažreiz ir vērts pastāstīt arī citiem un paklausīties, ko stāsta citi.

Komentāri (15)
 • Elektrizētā jezga, jeb atlikts nav atcelts 4 Autors:Reinis Āboltiņš

  Komentārs:Reinis Āboltiņš

  Ar bandām neesmu saistīts un Harvarda arī nav mana skola. Manas skolas (Rīga, Umeō, Svonsī, Paduja, Lunda) noteikti nav saistāmas ar "ekstrēm-kapitālismu". Tad jau drīzāk un daudz vairāk ar sociāldemokrātiju. Neviens sociālisstiskais režīms arī nav izrādījies esam dzīvotspējīgs "glābēj-korķis".

 • Elektrizētā jezga, jeb atlikts nav atcelts 4 Autors:Reinis Āboltiņš

  Komentārs:Reinis Āboltiņš

  Ir grūti ekonomiski pamatot pastāvīgu un ilgstošu naudas izņemšanu no uzņēmuma, neatstājot pietiekamus līdzekļus infrastruktūras uzturēšanai un atjaunināšanai. Ar cenu (jebkādām precēm un / vai pakalpojumiem) regulēšanu izpatikt vēlētājiem - tā ir nedemokrātiskiem režīmiem raksturīga politikas pazīme, jo režīmam nepieciešama pastāvīga leģitimitāte un atzīšana.

 • Oksimorons* – enerģētikas labākais draugs 6 Autors:Reinis Āboltiņš

  Komentārs:Reinis Āboltiņš

  Ilmār, paldies par šo un arī iepriekšējiem komentāriem. Domāju, ka lasītājiem ir dota laba iespēja skatīt tematu dziļāk un izdarīt pašiem savus secinājumus. TECu efektivitāte bija jāuzlabo, vecās iekārtas bija neefektīvas. Blogā rakstu par to, ka gāzes cenu dinamika nav bijusi labvēlīga nevienā no abām TEC-2 rekonstrukcijas kārtām. Lēmumi pieņemti vienā situācijā un rekonstruētās iekārtas darbu uzsāk pavisam citos faktiskajos apstākļos. Par gāzes lomu prognozējama interesanta diskusija 25. aprīlī 13:00-16:00 Albert Hotel, aicinu apmeklēt.

 • Atbalstīt nedrīkst neatbalstīt – 2 2 Autors:Providus

  Komentārs:Reinis Āboltiņš

  Kritiku ņemu vērā. Teksta mērķis ir vienkāršā veidā pastāstīt par būtiskākajiem faktoriem, kādēļ valsts vispār lemj kādu atbalstīt. Tā vienmēr ir riebīga dilemma - kam adresēt attiecīgo gabalu. Pieredze rāda, ka enerģētikas lietās pārāk neiesvaidītam lasītājam šāds samērā vienkāršs teksts galīgi nešķiet samērā vienkāršs. Savukārt iesvaidītam Stormam pietrūkst detaļu, kas radītu sajūtu par dziļu Providus iesaistīšanos procesos. Kompromiss vienmēr ir samērā remdens. Pilnīgi vienmēr situācija ir sarežģītāka, nekā publikācijā iespējams pastāstīt. Varbūt tā nav slikta doma, pēc katras sanāksmes, kurā esmu aicināts piedalīties, uzrakstīt vērtējumu un modelēt tālāko attīstību. Problēma ir tā, ka ir situācijas, kad pēc, nepārspīlējot, mēnešiem ilgas komunikācijas parādās pazīmes, ka vēstījums beidzot sadzirdēts (vai arī spiediens bijis kritisks), taču asas kustības un skaļa modelēšana var šādus asnus nobradāt.

 • Atbalstītās elektrības kopsakarības 8 Autors:Reinis Āboltiņš

  Komentārs:Reinis Āboltiņš

  -> specialists Paldies par komentāru. Te ir vairākas lietas: atbalsts lielajiem TEC, atbalsta apjoms AER, ražošanas jaudas, importa eksporta bilance. Atbalsts lielajiem TEC ir mazākais par vienību, kas arī korekti atzīmēts. Atbalsts kādā formā ir nepieciešams. Kā redzam, lielie TEC saņem kārtīgu atbalstu. Tas, kas, iespējams, mazliet mulsina - valsts pieeja savu finanšu apsaimniekošanā. TEC saņem OI maksājumus un pēc tam daļu šo maksājumu paņem atpakaļ dāsnās dividendēs. Tajā pat laikā TEC īpašnieks un operators gatavojas obligāciju laidienam, lai piesaistītu resursus savas infrastruktūras uzturēšanai un atjaunošanai, vai grāmatvedības rādītāju uzlabošanai, gatavojoties jauniem ieguldījumiem, ko paredzēts segt ar aizņemtiem līdzekļiem. Vai arī vienkārši aizņemas līdzekļus, par ko maksā procentus. Loģiskāk būtu samazināt dividendes vai neizmaksāt tās vispār, ja uzņēmumam ir akumulējies parāds vai nepieciešami nopietni ieguldījumi pamatdarbības ilgtspējības nodrošināšanai. Šis gan vairāk mājiens MK virzienā. Atbalsta apjoms AER līdz šim konjunktūras iespaidā ir bijis visai mainīgs. Es līdzšinējo atbalstu (kopš tas vispār darbojas) neuzskatu par veiksmīgāko atbalsta piemēru. Taču - OI sistēma pati par sevi nav slikta, īstais jautājums ir par tās korektu izmantošanu. Tādēļ arī jautājums - kas ir atbalsta maksājumu mērķis? Kompensēt ieguldījumus? Uzlabot apgādes drošību? Ļaut komersantiem nopelnīt? Dažādot valsts enerģijas ražošanas portfeli? Skaidrs, ka īstermiņā AER jaudas nespēs nosegt vērā ņemamu daļu no importētā elektrības apjoma. Pat nerunājot par to, ka AER elektrība vēl ilgi būs dārgāka par, piemēram, Zviedrijas HES elektrību. Ja valsts atbalsta maksājumu mērķis ir dažādot ģenerācijas jaudas principā (par lielām jaudām te nerunājam), kā arī izmantot vietējos resursus, kam ir vietēja pozitīva ekonomiskā un sociālā ietekme, tad dažāds atbalsta apmērs dažādiem resursu veidiem un tehnoloģijām ir saprotams un loģisks. Runa ir par tehnoloģiju briedumu, uzturēšanas un amortizācijas izmaksām. Jo attīstītākas tehnoloģijas un to klātbūtne likvīdā tirgū, jo mazāks (gan laika, gan apjoma ziņā) atbalsts. Tas, ka notikusi pārmaksāšana, tas jau ir cits stāsts. Skaidrs, ka var uzlikt nenormāli augstu atbalstu konkrētai tehnoloģijai un tad citi var pamatoti pārmest, ka ir nejēdzīgi maksāt par <1% jaudas un saražotā apjoma (kas nekādi nekompensē neto importu vai visai maz papildina vietējo ģenerāciju), par to maksājot "x4 vairāk". Vienlaikus esmu pārliecināts, ka specialists labi saprot, ka atbalsts 79% izstrādes ir nopietnāka ietekme uz kopējo OI, nekā atlikušajiem %. Pieliekam esošajam atbalstam klāt kaut vai hipotētisku 1 santīmu par kWh.

 • Aborts ir sievietes tiesības! 159 Autors:Linda Curika

  Komentārs:Reinis Āboltiņš

  Guntar, paldies, bet grāmatai nevaru uzrakstīt vēstuli, jo maz ticams, ka grāmata (vai pat divas) varēs man uzrakstīt atbildi. Turklāt, pat, ja grāmatas spētu uzrakstīt atbildi manai vēstulei, ir iemesls uzskatīt, ka JD un VD nespēs savā starpā vienoties par atbildes saturu un pat par to, kas tad īsti ir "ļauns" un kas "labs". Es zinu, ka Jums, visticamāk, par to jau ir gatavs viedoklis (visticamāk, ka patvaļīgi piedēvēts Dievam, lai kas arī Dievs būtu), taču, ja gribēšu palasīt kādu grāmatu, es drīzāk izvēlēšos Anšlavu Eglīti, Kurtu Vonnegūtu vai Knutu Hamsunu pat, ja rindkopas viņu darbos nebūs numurētas ērtākai citēšanai. Jums varu ieteikt rudens vakaros palasīt Trigves Gulbransena lielisko, liriski skarbo un vienlaikus pārdomas par cilvēka ceļu un apcerību raisošo darbu "Un mūža meži šalc" (ISBN10: 5410003373, ISBN13: 9785410003377, Liesma, 1988, 573. lappuses).

 • Aborts ir sievietes tiesības! 159 Autors:Linda Curika

  Komentārs:Reinis Āboltiņš

  Kaspars Pru, tencinu par vērojumu. Vispirms man ir žēl, bet dinamiska mijiedarbe interneta vidē, komentējot Lindas Curikas bloga ierakstu nespēs kompensēt Jūsu tiesību izglītības trūkumu. Ja zināšanas cilvēktiesībās nebūtu Jūsu vājais punkts, tad Jūs zinātu, kāda ir, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakse lietās, kurās ir runa par tiesībām uz dzīvību, tiesībām uz privātās dzīves neizskaramību, tiesībām uz ģimeni un vēl citām tiesībām tiesību uz dzīvību kontekstā. Mans viedoklis nav balstīts ticībā šī vārda teoloģiskajā izpratnē, tādēļ manas ticības augli nebūtu iespējams izsmiet (?) pēc būtības, jo nebūtu, ko izsmiet. Bet es novērtēju, ka uzbrūkat man ad hominem un lietojat vārdus "diezgan trula", jo tas atklāj, ka cilvēciskais un pasaulīgais Jums nav svešs.

 • Aborts ir sievietes tiesības! 159 Autors:Linda Curika

  Komentārs:Reinis Āboltiņš

  Jeronimo, pielietojot Jūsu taktiku, es, protams, varētu atbildēt, ka "Jums pašam ar loģiku tā švakrāk". Bet es, atšķirībā no Jums, kā izglītots un sevi cienošs cilvēks savaldīšos un teikšu, ka manuprāt Jūs, Jeronimo, savā komentārā demonstrējat domāšanu kastē. Ja Jūs manā komentārā būtu rūpīgi izlasījis visus vārdus un turklāt vēl uztvēris kontekstu, tad Jūs novērtētu, ka esmu ļoti īsi apcerējis vienu iespējamu pieeju plašākam skaidrojumam par to "kad tad īsti sākas dzīvība" ne tikai tās fizioloģiskajā izpratnē. Iespējams, tāpat Jums būs interesanti jaunatklāt, ka Latvijas likumdošanā grūtniecības pārtraukšana izvarošanas gadījumā tiek ierobežota tieši tāpat, kā grūtniecības brīvprātīga pārtraukšana ar jebkuru citu motivāciju - pārtraukšanu drīkst veikt tikai līdz grūtniecības 12. nedēļai (Seksuālās un reproduktīvās veselības likums, 26. panta 2. punkts). Visbeidzot, mana, pēc Jūsu ieskata, klibā loģika liek domāt, ka, ja nu es nebūtu bioloģiskā ceļā radies un piedzimis, tad, man ir pamatotas aizdomas, ka es to nemaz nezinātu un nespētu šādu scenāriju retrospektīvi iztirzāt. Bet Jūs esat malacis - turpiniet filosofijas studijas un nešaubos, ka sasniegsiet augstumus, ko citiem nesasniegt. Vēlu sekmes!

 • Aborts ir sievietes tiesības! 159 Autors:Linda Curika

  Komentārs:Reinis Āboltiņš

  Guntar, vai Jūs, lūdzu, būtu tik laipns un uzrakstītu man Dieva adresi, lai varu viņam (iespējams, ka Dievs ir sieviete, lai gan tas ir maz ticami, ņemot vērā komentārus Dieva vārdā, ar kādiem Dieva atbalstītāji agresīvi uzbrūk tiem, kuri nav Dieva komandā vai atbalstītājos) uzrakstīt (vai tālruņa numuru, kur piezvanīt), kādēļ uzskatu, ka viņam nav iemesla satraukties par situāciju Latvijā, jo pārtraukto grūtniecību skaits gadu no gada samazinās (turklāt aptuveni puse ir spontānie gadījumi, par ko tiešām vajadzētu satraukties - veselības traucējumu dēļ pārāk daudzas sievietes nevar iznēsāt bērnu, ko, visticamāk, plānojušas un / vai vēlas) un grūtniecības mākslīgu pārtraukšanu stingri regulē likumdošana. Es domāju, ka saņēmis šādu informāciju Dievs 1) pārskatītu savas attiecības ar saviem sekotājiem un 2) atviegloti uzelpotu, sapratis, ka Latvijā vērtība ir ne tikai cilvēka dzīvībai, bet arī jēgpilnam dzīves gājumam.

 • Aborts ir sievietes tiesības! 159 Autors:Linda Curika

  Komentārs:Reinis Āboltiņš

  Sieviete, ja Jūsu lakoniskajā komentārā būtu mazliet vairāk argumentācijas, ne tikai pārliecības, tad citiem [bloga un komentāru] lasītājiem un lasītājām kļūtu labāk saprotams, kādēļ savā lakoniskajā komentārā divas reizes lietojat vārdu "nožēlojami".