Reinis 004bw
Reinis Āboltiņš

Ar zināšanu un informācijas bagāžu politikas zinātnē un starptautiskajās cilvēktiesībās un humanitārajās tiesībās ir riskanti vērties pasaulē, jo visos virzienos rēgojas potenciāls izaugsmei gan indivīda, gan grupu, gan sabiedrības, gan valstu līmenī. Profesionālās gaitas devušas iespēju vienlaikus gan izpausties, gan pilnveidot sevi gan valsts, gan privātā vidē, gan nevalstiskajā sektorā tādos tematos, kā mazākumtautību tiesības, sabiedrības integrācija, attīstības sadarbība, sabiedriskās attiecības un interešu pārstāvniecība, enerģētika un vide. Uzskatu, ka jebkura situācija, pat šķietami visgarlaicīgākā, dod iespēju uzzināt ko jaunu, nonākt pie jaunām atziņām. Kad sakrājas, tad dažreiz ir vērts pastāstīt arī citiem un paklausīties, ko stāsta citi.

Cross 255x203

Kompleksā glābšana 1

Autors:Reinis Āboltiņš

Energoefektivitātes pasākumi, kas nav nemaz tik dārgi, ir jāveic iespējami ātri un gan ražošanas, gan patēriņa pusē. Elektrības ražotāji jau regulē paši sevi un ievieš efektīvākas enerģijas ražošanas tehnoloģijas. Problemātiskie sektori ir mājsaimniecības un transports – šajos sektoros ieguldījumi energoefektivitātē pagaidām vēl nepakļaujas loģiskiem ekonomiskiem aprēķiniem. Lasi

Debono 255x203

Es nelietoju kaklasaiti katru dienu 1

Autors:Reinis Āboltiņš

Domāšana ir modeļu, paraugu veidošana, bet radošums ir spēja šos paraugus mainīt. Lasi

Debono 255x203

I don't use my tie every day 

Autors:Reinis Āboltiņš

Looking up directly from the way the brain works, brain forms patterns and so on, then thinking is as we go along these patterns and creativity is how we change these patterns. Lasi

Johan rockstrom 255x203

Jāizmanto visas iespējas 

Autors:Reinis Āboltiņš

Ja Kopenhāgenas klimata samitā tiks panākta starptautiska vienošanās par izmešu samazināšanu, tad šāds notikums būs pamatīgs izaicinājums arī Eiropas Savienībai, jo kaut kur būs jāatrod papildus samazināmie izmešu procenti. Lasi

Trubas 255x203

Lai gāze ar tevi! 3

Autors:Reinis Āboltiņš

Pēc Krievijas un Ukrainas konflikta domāt par gāzi vairs nav iespējams tikai sausi statistiskā veidā. Ir jāturpina samazināt atkarība tikai no viena piegādātāja. Lasi

Kastes 255x203

Давайте жить дружно!* 5

Autors:Reinis Āboltiņš

Turpmāk varēs droši apgalvot, ka katrs, kurš vēršas pret sabiedrības integrāciju, cenšas destabilizēt iekšpolitisko situāciju un ir uzaicināms atskaitīties par saviem izteikumiem Nacionālās drošības padomē. Lasi

Runa ar mani

Runā ar mani! 1

Autors:Reinis Āboltiņš

No valstsvīriem es gribu savlaicīgi uzzināt par gaidāmajām pārmaiņām, par šo pārmaiņu argumentāciju un par iespēju palīdzēt pārmaiņas padarīt vēl labākas, nekā iecerēts. Tik vienkārši. Lasi

Bruksiena 255x203

Apokalipse, priedes un paražas déjà vu 3

Autors:Reinis Āboltiņš

Nekas daudz Latvijā nemainīsies pēc tam, kad minoritāšu konvencija stāsies spēkā. No cilvēktiesību viedokļa šī konvencija nebūt nav tas pamatīgais aizsargmūris, kas visos gadījumos dos minoritātēm plašas iespējas, un tieši par savu vājumu tā bieži ir kritizēta. Lasi

Balzvir 255x203

Minoritātes - definēt līdzsvaroti vai nemaz 

Autors:Reinis Āboltiņš

Ja minoritāšu konvencijā noteiktās tiesības attiecinātu tikai uz LR pilsoņiem, būtu interesanti vērot, kā ierēdņi prasītu apmeklētājiem pasi, lai noskaidrotu, vai valsts valodā slikti runājoša kundzīte var izmantot minoritāšu tiesības. Lasi

Article research

Atsvešinātības pārvarēšana: sabiedrības integrācija 3

Autors:Artis Pabriks, Elmārs Vēbers, Reinis Āboltiņš

No socioloģijas viedokļa lūkojoties, integrētu sabiedrību vieno kopīgas vērtības. Lasi