Marija 165x152
Marija Golubeva

I love to observe societal processes, today and in times long past. Having begun from afar, by acquiring a doctorate in history from Cambridge, I have gradually worked my way to studying the public life of my society, looking for solutions to policy problems and major attitude shifts. Since 2004, I work at the Centre for Public Policy PROVIDUS in Riga, because this is a place where I can indulge my passion for controversy.

An ardent individualist, I do not shun disagreement with the majority. Authority is my greatest allergy. So far I have not discovered a person with whose opinion I am disinclined to argue - with the important exception of my two cats, Tullius Philip and Gareth.

Article article

Diskusijas "Sabiedrības vadības kompetences un augstākā izglītība Latvijā" secinājumu analīze un ieteikumi tālākai rīcībai 

Autors:Marija Golubeva, Sanda Putniņa

Diskusija demonstrēja svarīgākās pretrunas, kas traucē Latvijā attīstīt un akreditēt konkurētspējīgu augstākās izglītības programmu sabiedrības vadībā. Diskusijas mērķis bija noskaidrot, kā visas puses, no kurām ir atkarīga šādu programmu veidošana, licencēšana un akreditācija, formulē savas intereses šajā procesā, un kur rodas pretrunas vai problēmas. Tāpat, semināra uzdevums bija identificēt to jautājumu loku, pie kuriem turpmāk jāstrādā, lai pilnveidotu sabiedrības vadības izglītību Latvijā. Lasi

Pinumi 255x203

Garīguma meklējumi ideoloģisko kļūdu novēršanā 31

Autors:Marija Golubeva

Jācer, ka izvērtējot “Letonikas” pētījumu programmas lietderību, valdība vērsīsies pie sabiedrības un neatkarīgas ekspertīzes, lai noteiktu, cik aktuāli ir plānotās programmas zinātniskie uzstādījumi. Lasi

V gluhovs 255x203

Demokrātiski risinājumi vēl ir iespējami 22

Autors:Marija Golubeva

Jājautā, vai ir pareizi mācīties savas dzimtenes vēsturi nedzimtā valodā, arī ja tā ir iedzīvotāju vairākuma valoda? Reformas un visas izglītības politikas mērķis kopš neatkarības atjaunošanas ir krievu valodas izspiešana no izglītības sfēras un aizstāšana ar latviešu valodu.

Intervija ar Rīgas 40. vidusskolas skolotāju Viktoru Gluhovu .
Lasi

Pagrzn 255x203

Reforma: šodien troksnis, bet kas rīt? 25

Autors:Marija Golubeva

Provokācija, muļķība - tā normu par pāreju uz vidējo izglītību tikai latviešu valodā novērtē bijušais Saeimas izglītības komisijas vadītājs. Krievu skolnieces māte baidās par asinīm ielās. Uz kādu saprātīgu risinājumu 1. septembra problēmai ir spējīga Latvijas sabiedrība? Lasi

Komplmatr 255x203

Savdabīguma slazdā 12

Autors:Marija Golubeva

Pieņemot, ka visiem viss ir skaidrs, sabiedrībai tiek atņemta iespēja nemitīgi samērot ideoloģiju ar sociālo un politisko realitāti, bet indivīdiem ir grūtāk izvēlēties sev pieņemamas politiskās vērtības. Līdzīgi kā padomju laikā preču tirgū – negribat komplektu, neņemiet. Kāds paņems. Lasi

Kresli4 255x203

Kristīgā mācība: no kaprīzes jāatgriežas pie koncepcijas 17

Autors:Marija Golubeva

Vecāku un skolu pārstāvju atbildes noved pie secinājuma, ka sabiedrībā nav izteikta pieprasījuma pēc kristīgās mācības un ētikas kā obligāto izvēles priekšmetu mācīšanu sākumskolā, bet pastāv pieprasījums pēc integrēta sociālo zinību kursa. Lasi

Doma 255x203

Vai ticība kompensēs domāšanas trūkumu? 28

Autors:Marija Golubeva

Valsts iejaukšanās, pat netieša, tādā jomā kā bērnu reliģiskā audzināšana nebūtu vēlama kaut vai tāpēc, ka valstij nevar būt tiesību lemt, kuru no daudziem reliģijas strāvojumiem piedāvāt bērnam skolā. Lasi

Aprindas 255x203

Rasisms un sabiedrība: koordinētas rīcības jautājums 5

Autors:Marija Golubeva

Lielbritānijā līdzās pret rasismu vērstām sabiedriskajām organizācijām pastāv arī valsts dibināta un finansēta Rasu Vienlīdzības Komisija, kurai ir ekskluzīvas tiesības ierosināt lietas par rasistisku reklāmu izvietošanu medijos, kā arī citas efektīvas funkcijas. Lasi

Article article

Integrācija: marginalizētas institūcijas, bet kāds ir NVO spēks? 

Autors:Marija Golubeva

Recenzija ziņojumam Pirmsiestāšanās procesa ES monitorings: mazākumtautību aizsardzība (Atvērtās sabiedrības institūta Pirmsiestāšanās ES monitoringa programmas) Lasi