Marija 165x152
Marija Golubeva

I love to observe societal processes, today and in times long past. Having begun from afar, by acquiring a doctorate in history from Cambridge, I have gradually worked my way to studying the public life of my society, looking for solutions to policy problems and major attitude shifts. Since 2004, I work at the Centre for Public Policy PROVIDUS in Riga, because this is a place where I can indulge my passion for controversy.

An ardent individualist, I do not shun disagreement with the majority. Authority is my greatest allergy. So far I have not discovered a person with whose opinion I am disinclined to argue - with the important exception of my two cats, Tullius Philip and Gareth.

Vingr 255x203

Kā iekustināt Zinātnes padomes muskuļus? 

Autors:Marija Golubeva

No darbības viedokļa Zinātnes padomi pēdējos piecus gadus īsumā varētu raksturot diezgan skarbi, jo tās loma pamazām iesīkstējusi. Padomei bija nepieciešamas pārmaiņas. Iesīkstēšana notika tāda paša iemesla dēļ kā zinātnes iesīkstēšana – naudas trūkuma dēļ. Lasi

Diena lv logotips s

Zelta roku zināšanu sabiedrība? 2

Autors:Marija Golubeva

Diena, 23.03.2006. Lasi

Latvjuspeks 255x203

Svešvalodu mācīšana un valsts politika: slepena dienas kārtība? 7

Autors:Marija Golubeva

Slēpjoties no izaicinājumiem aiz konservatīvām stratēģijām, var sasniegt tikai vienu – ierobežot Latvijas indivīdu konkurētspēju globālajā tirgū. Vai tā it leģitīma izvēle izglītības dienas kārtībā? Lasi

Bowl 255x203

Skola – etniskās nošķirtības uzturētāja vai pārvarētāja? 

Autors:Marija Golubeva

Tādu skolu sistēmas modeli, kurā vecāki, domājot par bērna nākotni, skolas izvēlē neaprobežotos tikai ar “latviešu” vai “krievu” skolām, nevar sasniegt ar mācību valodas proporcijas izmaiņām vien – tam ir nepieciešams laiks un plašāks līdzekļu repertuārs. Lasi

Article research

Dažādības integrācija valsts vispārējās izglītības sistēmā 

Autors:Marija Golubeva

Pētījuma mērķis ir apzināt dažādības integrācijas paņēmienus citu Eiropas valstu izglītības politikā un praksē un, salīdzinot ar Latvijas vispārējās izglītības sistēmas situāciju un aktualitātēm, ieteikt veidus, kā pastiprināt dažādības un vienlīdzīgu iespēju principu atzīšanu Latvijas skolu sistēmas darbā. Tāpat tas norāda uz dažiem specifiskiem apstākļiem Latvijas skolu sistēmā, kurus, kā norāda intervētie politikas plānotāji un izglītības praktiķi, ir jāņem vērā, aplūkojot dažādības integrācijas iespējas Latvijā. Lasi

Rinkadancis 255x203

Diskusiju sērijas “Mazākumtautību izglītības un starpkultūru izglītības nākotne Latvijā” rezultāti 

Autors:Marija Golubeva

Tas, ka mazākumtautību izglītības reformas ieviešanas gaita tiek atšķirīgi vērtēta dažādās sabiedrības grupās un trūkst patiesa dialoga šajā jomā, nozīmē, ka saspīlējums būtu bijis mazāks, ja reformu ieviestu saskaņā ar komunikatīvās demokrātijas koncepciju Lasi

Stspried 255x203

Vai Satversmes tiesā sāktais dialogs turpināsies? 1

Autors:Marija Golubeva

Satversmes tiesai ir īpaša loma sargāt pret tiesību pārkāpumiem tieši mazāk aizsargāto grupu pārstāvjus, tajā skaitā mazākumtautības. Izglītības „reformas” lietā tiesa pildīja neparedzētu lomu – kalpoja par forumu dialogam, kas līdz šim daudz piesaukts, bet reti īstenots. Lasi

Bernilec 255x203

Vienlīdzīga pieeja – vai gaumes jautājums? 8

Autors:Marija Golubeva

Ko piedāvā “iekļaujošās skolas” kritiķi? Atgriešanos pie autoritatīvām mācību metodēm un agru orientāciju uz arodizglītību bērniem, kas vidusskolā “nevelk”! Šis modelis der sociālā status quo saglabāšanai, bet ne Latvijai, kuras nākotne pilnībā atkarīga no iedzīvotāju izglītotības līmeņa. Lasi

Daudzkrbalon 255x203

Starpkultūru izglītība: jāizlien no segas apakšas 3

Autors:Marija Golubeva

Latvijas skolu pieredze starpkultūru izglītības jomā ir daudzveidīga un neviendabīga, bieži skolotājiem, vecākiem un ekspertiem ir atšķirīgi viedokļi par starpkultūru izglītības būtību un mērķa grupu. Lai atklātā sarunā meklētu kopsaucējus, PROVIDUS aicināja uz diskusiju latviešu un mazākumtautību skolu pārstāvjus, izglītības ekspertus un politikas veidotājus. Lasi

Kermakia 255x203

Sabiedrības vadības kompetences un augstākā izglītība Latvijā 8

Autors:Marija Golubeva, Sanda Putniņa

Valsts pārvaldes kapacitāte ir tieši atkarīga no kvalificētiem cilvēkresursiem. Kopš 2003. gada Valsts kanceleja (VK) ar Apvienoto nāciju attīstības programmas (ANAP) atbalstu uztur dialogu ar augstskolām. Tā pamatjautājums: Kas ir darāms, lai augstskolas sagatavotu kompetentus speciālistus sabiedrības vadībā? Lasi