Marija 165x152
Marija Golubeva

I love to observe societal processes, today and in times long past. Having begun from afar, by acquiring a doctorate in history from Cambridge, I have gradually worked my way to studying the public life of my society, looking for solutions to policy problems and major attitude shifts. Since 2004, I work at the Centre for Public Policy PROVIDUS in Riga, because this is a place where I can indulge my passion for controversy.

An ardent individualist, I do not shun disagreement with the majority. Authority is my greatest allergy. So far I have not discovered a person with whose opinion I am disinclined to argue - with the important exception of my two cats, Tullius Philip and Gareth.

Vienoties par nāciju 5

Autors:Marija Golubeva

Trīs partijas paziņoja par apņemšanos veidot apvienību: Jaunais Laiks, Pilsoniskā savienība un Sabiedrība citai politikai nākamajās Saeimas vēlēšanās piedalīsies ar vienotu sarakstu. Politiķi apgalvo, ka apņemas arī saliedēt sabiedrību, “balstoties uz kopējām vērtībām.” Starp šādām vērtībām arī tiek minēta “nacionālā valsts.” Uz politika.lv jautājumu – vai katra no trim partijām neizprot šo jēdzienu atšķirīgi, SCP līderis Aigars Štokenbergs atbildējis, ka runa ir par nāciju kā “visu tautību latviešiem.” Vai izdosies visām trim partijām vienoties par šādu definīciju – to komentē sabiedriskās politikas centra “Providus” pētniece Marija Golubeva. Lasi

Cela zimes 255x203

Paši sev 277

Autors:Marija Golubeva

Būtu tikai loģiski, ja sabiedrības aktīvākā daļa izmantotu politiskās elites mulsuma brīdi, lai atrastu mehānismus, kā piespiest valsts pārvaldi strādāt saskaņā ar sabiedrības, nevis politiskās vadības prioritātēm. Lasi

Thumbnail

Divided Education, Divided Citizens? A comparative study of the effects of separate schooling on civil enculturation 

Autors:Maria Golubeva Stephen Powell Elmina Kazimzade Anca Nedelcu

PROVIDUS piedalījās starptautiskā pētījumā "Divided Education, Divided Citizens?", kura mērķis bija izpētīt skolu etniskā/ lingvistiskā dalījuma ietekmi uz skolēnu un skolotāju pilsonisko izglītību 8 valstīs, kur pastāv dalīta skolu sistēma (Igaunija, Latvija, Rumānija, Slovākija, Kosova, Bosnija, Kazahstāna, Tadžikistāna).

Lasi

Marija 255x203

Vēstures momentuzņēmums 4

Autors:Marija Golubeva

Liedzot „krievu” skolu skolēniem atrast pozitīvas pašidentifikācijas iespējas, var padarīt viņus par pateicīgiem Krievijas propagandas klientiem, jo tā sniedz viņiem „draudzīgāku” alternatīvu. Lasi

Article research

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. 2008.gada gala ziņojums 

Autors:Marija Golubeva, Anda Rožukalne, Iveta Kažoka, Linda Curika, Ilze Ārnesta, Marta Herca, Teiksma Buševa, Marks Jermaks, Ļiza Mardaņa

Šis ir otrais projekta 'Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai' analītiskais ziņojums, kas apkopo LR Saeimas plenārsēžu debašu un likumdošanas iniciatīvu monitoringa rezultātus un Latvijas mediju monitoringa rezultātus par 2008. gadu. Lasi

Dns 255x203

Humanitārā (paš)izolācija 4

Autors:Marija Golubeva

Problēmas ir saskatāmas nevis sabiedrības ‘prakticismā’, bet gan humanitāro zinātņu kā zinātnieku kopienu spējā saskatīt jaunas iespējas mainīgajā pasaulē un identificēt jaunus attīstības ceļus. Lasi

Article research

Starp attīstību un pašizolāciju: humanitāro zinātņu katedras Igaunijā un Latvijā izdzīvošanas stratēģiju meklējumos 1

Autors:Marija Golubeva

Pētījuma mērķis ir izvērtēt, kādos veidos humanitāro zinātņu katedras Latvijā un Igaunijā komunicē ar sabiedrību, lai iepazīstinātu to ar savu akadēmisko dienaskārtību, ietekmētu sabiedriskās norises un pārliecinātu sabiedrību un politikas veidotājus par savas darbības lietderību. Lasi

Karajas 255x203

Iecietības krīze 5

Autors:Marija Golubeva

Kamēr Saeimā skan klaji neiecietīgi izteikumi par konkrētām sabiedrības grupām, valstij būs grūti ticami pasniegt sevi iecietības skolotāja lomā. Lasi

Article research

Tolerances jautājumi skolā 27

Autors:Ivars Austers, Marija Golubeva, Ieva Strode

Darbs tiecas izpētīt pastāvošās skolotāju attieksmes pret dzīvi un skolēniem, konstatēt tajās cieņas un tolerances potenciālu un akcentēt labo praksi un pedagoģijas zinātnieku ieteikumus. Lasi

Article research

Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. 2008.gada I starpziņojums (janvāris-maijs) 

Autors:Marija Golubeva, Anda Rožukalne, Iveta Kažoka, Linda Curika

Mediju un saeimas plenārsēžu monitoringa mērķis ir ar teksta analīzes palīdzību identificēt gadījumus, kad tiek izmantotas izslēdzošās (deleģitimējošās) un iekļaujošās (leģitimiējosās) stratēģijas attiecībā uz dažādām sabiedrības grupām. Izslēdzošo stratēģiju lietošanas gadījumā tiek iedarbināts tas, ko diskursa pētnieki sauc par ‘pieejas kontroles’ mehānismu, caur runas struktūrām veidojot varas attiecības un izslēdzot oponentus un ‘nevēlamas’ grupas. Iekļaujošo stratēģiju gadījumā izteikumu autori izmanto citus valodas mehānismus, kas norāda uz grupas ieguldījumu sabiedrībā vai tās pakārtoto stāvokli, un cenšas leģitimēt grupas tiesības uz klātbūtni publiskajā telpā un politikā. Lasi